1. Arad, 29 iunie 1984, organizator ing. Caloman Cziszter

1. Prima şedinţă, de constituire a comisiei, s-a ţinut la Arad, în 29 iunie 1984, cu aprobarea conducerii secţiei “Construcţii” şi a Consiliului popular al judeţului Arad. Şedinţa a fost organizată cu sprijinul Centrului de Proiectare al judeţului Arad, membru organizator din partea comisiei fiind ing. Coloman Cziszter.

La şedinţă au fost invitaţi 49 specialişti propuşi ca membri şi au venit 19, care au devenit astfel membrii fondatori şi anume: dr. ing. C. Bogos (ICCPDC Iaşi), ing. O. Coşovliu (IPJ Galaţi), ing. C. Cziszter (CPJ Arad), ing. G. Danci (INCERC Bucureşti), dr. ing. F.E.I. Hann (INCERC Bucureşti), dr. ing. Cs. Kegyes (IPJ Mureş), ing. Gr. Mateescu (ICCPDC Timişoara), dr. ing. A. Mihalik (IMC Oradea), ing. V. Mustaţă (ISPE Bucureşti), prof. dr. ing. L. Nicoară (Inst. Pol.Timişoara), ing. I. Nicolescu (CPJ Argeş), ing. I. Pepenar (INCERC Bucureşti), ing. V. Radianov (INCERC Bucureşti), ing. N. Răduinea (INCERC Bucureşti), dr. ing. M. Rozvan (IPROTIM Timişoara), tehn. P. Sarmeş (CPJ Arad), ing. R. Stoica (ISPIF Bucureşti), ing. P. Tincoca (TAGCM Tulcea) şi ing. L. Udvardy (DDP Timişoara).

La şedinţa de constituire a participat secretarul biroului secţiei “Construcţii” ing. M. Lupan.

Cu această ocazie s-au prezentat prevederile legale privind urmărirea comportării construcţiilor din ţara noastră (Legea nr.8/1977 şi normativul metodologic) şi activitatea CNIT.

Obiectivele comisiei CISC s-au formulat astfel:

–            răspândirea cunoştinţelor privind comportarea in situ a construcţiilor;

–            dezvoltarea metodelor şi tehnicilor de cercetare a comportării in situ a construcţiilor şi de interpretare a rezultatelor cercetărilor;

–            propagarea prevederilor legilor şi a actelor normative privind urmărirea comportării in situ a contrucţiilor;

–            sprijinirea şi popularizarea schimburilor de experienţă “Comportarea in situ a construcţiilor”.

S-a stabilit ca şedinţele de lucru ale comisiei să fie bianuale, organizate prin grija unui membru al comisiei şi legate cu o dezbatere tehnică, cu participare locală, limitată pe bază de invitaţie.

Cu ocazia primei şedinţe a avut loc o dezbatere tehnică cu tema “Echiparea cu aparate de măsurat a clădirilor de locuit în vederea urmăririi comportării lor în timp”, urmată de o vizită la blocul 1.3 din Calea Aurel Vlaicu, echipat pentru urmărire specială. Au participat cca. 50 persoane.

Preşedintele comisiei a hotărât să trimită membrilor comisiei câte o informare scrisă după fiecare şedinţă.