12. Târgu Mureş, 29 sept. 1989, organizator ing. Emil Uştea

12. A douăsprezecea şedinţă de lucru a comisiei s-a ţinut la Tg. Mureş, în 29 septembrie 1989, cu sprijinul Trustului antrepriză generală de construcţii montaj, membru organizator din partea comisiei fiind ing. Emil Uştea.

Au fost invitaţii 102 membri şi s-au prezentat 46.

Şedinţa comisiei a fost precedată de dezbaterea tehnică pe tema “Higrotermia clădirilor de locuit din panouri mari” organizată la casa sindicatelor din Tg. Mureş cu sprijinul CIT.

S-a discutat stadiul pregătirilor pentru schimbul de experienţă următor, propus a se ţine la Vaslui, cu participare internaţională.

S-au vizitat o serie de construcţii reprezentative din municipiul Tg. Mureş (sala sporturilor, stadionul, bazinul acoperit, cartiere de locuinţe).