17. Câmpulung Muscel, 28-29 mai 1992, organizatori ing. Mircea Pecingine şi ing. Marian Ducă

17. A şaptesprezecea şedinţă a comisie s-a ţinut la Câmpulung Muşcel, în 28-29 mai 1992, cu sprijinul filialei electrocentrale Curtea de Argeş, membrii organizatori din partea comisiei fiind ing. Mircea Pecingine şi ing. Marian Ducă.

Au fost invitaţi cei 83 de membri şi au participat 28.

Şedinţa comisiei a fost precedată de o prezentare a accidentelor tehnice de la CHE Clăbucet şi CHE Lereşti din partea specialiştilor, după care s-a vizitat locul celor două accidente ca şi amenajările de la Rucăr şi Râuşor.

În şedinţa comisiei s-au discutat: organizarea schimbului de experienţă de la Sovata şi multe probleme legate de rentabilizarea activităţii comisiei, autonomizarea ei, câştigării unui rol pe măsura activităţii, calificarea membrilor comisiei. S-a propus o mai intensă popularizare a comisiei şi activităţii ei prin editarea de materiale.

Preşedintele l-a delegat pe dl. M. Sorocean ca reprezentant al comisiei pe lângă organizaţiile ecologiste naţionale şi internaţionale.