19. Ploieşti, 21 mai 1993, organizator ing. Mihail Bogdan Dabija

19. A nouăsprezecea şedinţă a comisiei s-a ţinut la Ploieşti în 21 mai 1993, cu sprijinul S.C. CONSPROIECT S.A. în organizarea membrului comisiei ing. Mihail Bogdan Dabija.

Au fost invitaţi cei 67 membri ai comisiei şi au participat 36.

Şedinţa a fost dedicată înfiinţării Comisiei Naţionale Comportarea in situ a Construcţiilor pe baza acordării personalităţii juridice prin sentinţa civilă nr. 5 din 28.01.93 a Judecătoriei sectorului 2 – Municipiul Bucureşti.

Cu această ocazie s-au ales prin vot secret membrii colegiului de conducere pentru următorii 2 ani (preşedinte dr. ing. F.E.I. Hann, vicepreşedinţi: dr. ing. O. Coşovliu, geol. I. Bordea, ing. V. Popa, secretar tehn. E. P. Sarmeş) şi cenzorul ing. R. Stoica.

S-a prezentat proiectul de regulament şi programul de activitate al comisiei pentru 1993 – 1994.

S-a prezentat modul de activitate al S.C. IN SITU CONS S.R.L. şi s-au cerut adeziuni în vederea înfiinţării ei.

S-au stabilit taxa de înscriere de 2.000 lei (1.000 lei pentru reactivaţi) şi cotizaţia trimestrială de 500 lei.

S-a hotărât susţinerea membrilor pensionari ai asociaţiei prin reducerea cotizaţiei, plata a 50% din costul călătoriei cu tren cl.II şi a cazării la deplasarea la şedinţele comisiei, în limita posibilităţilor financiare.

S-a propus înfiinţarea de filiale conform statutului, editarea unei publicaţii trimestriale, a unui nou anuar şi înfiinţarea comisiilor tehnice de specialitate sub conducerea vicepreşedinţilor colegiului de conducere. Secretar administrativ a fost angajat dl. Vasilescu V.