2. Piatra Neamţ, 26 sept. 1984, organizator ing. Constantin Ţigănuş

2. A doua şedinţă a comisiei s-a ţinut la Piatra Neamţ în 26 septembrie 1984, în preziua deschiderii celei de a 5-a ediţii a schimbului de experienţă “Comportarea in situ a construcţiilor”; a participat secretarul biroului secţiei “Construcţii”, ing. M. Lupan.

Şedinţa a fost organizată cu sprijinul Consiliului popular al judeţului Neamţ, membru organizator din partea comisiei fiind ing. Constantin Ţigănuş. Au fost invitaţi 59 membri şi au participat 33.

Cu această ocazie s-au stabilit sarcinile membrului organizator din partea comisiei de pregătirea şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor tehnice şi anume:

–            stabilirea datei, locului şi programului acţiunii împreună cu instituţiile sprijinitoare şi alte comisii CNIT interesate în colaborare;

–            lansarea invitaţiilor către membrii comisiei şi instituţiile locale;

–            organizarea acţiunii sub aspectul cazării, asigurării sălii de şedinţă şi eventualelor vizite;

–            întocmirea dării de seamă asupra desfăşurării acţiunii şi predarea ei preşedintelui comisiei (loc, dată, program, participanţi, concluzii, propuneri);

–            informarea din timp a preşedintelui asupra greutăţilor întâmpinate şi a nevoilor de sprijin.

La această şedinţă s-au distribuit celor prezenţi şi insignele înseriate ale membrilor comisiei, stabilindu-se că:

–            insignele se înmânează numai în cadrul şedinţelor comisiei;

–            absenţele de la şedinţe trebuie motivate, absenţele consecutive echivalând cu dorinţa de a părăsi comisia.

Membrii comisiei care nu mai doresc să activeze în cadrul ei sunt rugaţi să anunţe pe preşedintele comisiei şi să înapoieze insigna.

● La Târgu Mureş are loc la 8 noiembrie 1984 o masă rotundă organizată sub egida comisiei CisC de către membrul comisiei ing. I. A. Radványi cu tema “Comportarea higrotermică a panourilor mari exterioare” şi se înfiinţează un curs pe această temă la Universitatea populară din localitate.