Arhiva

Simpozionul tehnico-ştiinţific ,,Comportarea in situ a Construcţiilor” organizat în cadrul celei de-a 64-a întâlniri a asociaţiei

Consiliul Director CNCisC este onorat sǎ vǎ invite la Simpozionul tehnico-ştiinţific „Comportarea in situ a Construcţiilor” organizat în cadrul celei de-a 64-a întâlniri a asociaţiei, care a avut loc în Aula Facultății de Inginerie a Universităţii „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în perioada 2-3 octombrie 2015.

Acest eveniment este organizat cu sprijinul preţios al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) sub auspiciile Universităţii “ Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Scopul evenimentului este de a reuni specialişti din proiectare, cercetare, execuţie, administraţie şi mediul academic la un schimb de experienţǎ privind prezervarea fondului construit al ţǎrii – avuţia cea mai de preţ, indispensabilǎ desfǎşurǎrii în condiţii normale a vieţii şi activitǎţii dintr-o comunitate.
Țelul asociaţiei noastre este conştientizarea tuturor factorilor de rǎspundere asupra importanţei monitorizǎrii comportǎrii construcţiilor în vederea intervenţiilor la timp pentru a preîntâmpina diminuarea prematurǎ a performanţelor funcţionale şi de siguranţǎ ale construcţiilor.

Ulterior desfǎşurǎrii simpozionului va avea loc Adunarea Generalǎ a asociaţiei.

Având în vedere că la Adunarea Generală de primavară care a avut loc la Sibiu, în perioada 22-23 mai 2015, pentru care a fost făcută prima CONVOCARE în 12 martie 2015, nu a fost întrunit cvorumul necesar pentru desfăşurarea alegerilor,conform Statutului, in cadrul Adunării reconvocate, indiferent de numărul participanţilor, se va hotărî asupra:
•   Consiliului Director
pentru funcţiile de:
–   Preşedinte;
–   3 Vicepreşedinţi
 (câte unul pentru domeniile: – construcţii civile, industriale şi agrozootehnice; – construcţii hidrotehnice; – constructii de cǎi de comunicaţie şi transport);
–   Secretar
•   Comisia de Cenzori
(2 membri şi un preşedinte)

Vă rugăm ca până la data de 20 septembrie 2015 să comunicaţi propunerea Dvs. privind candidaţii pentru funcţiile expuse mai sus.
Propunerea poate fi comunicată prin e-mail la adresa: cncisc@gmail.com.