21. Bucureşti, 18 mai 1994, organizator geol. Ioan Bordea

21. A douăzeci şi una şedinţă a comisiei s-a ţinut la Bucureşti, în 18 mai 1994, cu concursul ISPH – GEOTEC, membru organizator din partea comisiei fiind geol. Bordea I.

Au fost invitaţi cei 85 membri ai comisiei şi au fost prezenţi 51.

Cu această ocazie s-a prezentat o comunicare despre metode geoelectrice de urmărire a comportării terenului.

S-a prezentat poziţia preşedintelui faţă de unificarea asociaţiilor inginereşti din construcţii, care a fost aprobată, acesta primind mandat de a continua acţiunea.

S-au prezentat: darea de seamă a preşedintelui pentru perioada 1993 – 1994, stadiul pregătirilor pentru Conferinţa Naţională, bugetul de venituri şi cheltuieli, raportul cenzorului şi planul de activitate pe 1994.

S-a hotărât: elaborarea unui cadru procedural pentru confirmarea unor experţi CNCisC, promovarea unificării asociaţiilor inginereşti din construcţii, dublarea cotizaţiei şi a taxei de înscriere de la 1 ianuarie 1995, formarea unui colegiu de redacţie pentru editarea publicaţiei proprii.