22. Băile Felix – Oradea, 19 oct. 1994, organizator dr.ing. Andrei Mihalik

22. A douăzeci şi doua şedinţă a comisiei s-a ţinut la Băile Felix în 19 octombrie 1994, membru organizator din partea comisiei fiind dr. ing. A. Mihalik.

Au fost invitaţi cei 87 de membri şi au participat 45.

S-a discutat şi aprobat regulamentul privind confirmarea membrilor CNCisC ca experţi ce urmează a fi inclus în regulamentul CNCisC.

S-a supus referendumului aderarea la UAICR, după citirea statutului acesteia şi s-au obţinut 51 voturi pentru şi unul anulat; nefiind suficiente pentru aprobare, se va relua în scris prin corespondenţă.

S-a majorat retribuţia administratorului la 15.000 lei/lună.

S-a ales, prin vot secret, noul colegiu de conducere format din : preşedinte dr. ing. F.E.I. Hann, vicepreşedinţi dr. ing. O. Coşovliu, dr. ing. A. Mihalik, ing. V. Popa, secretar tehn. E. P. Sarmeş.

S-au stabilit taxa de înscriere şi cotizaţia pe 1995 de 4000 lei.