23. Sibiu, 1 iunie 1995, organizator ing. Emanoil Sas

23. A douăzeci şi treia şedinţă s-a ţinut la Sibiu în 1 – 3 iunie 1995, membru organizator din partea comisiei fiind ing. E. Sas.

Au fost invitaţi cei 87 membri şi au participat 43.

S-a aprobat darea de seamă, bilanţul contabil, programul şi bugetul pentru 1995.

S-au discutat şi aprobat completarea regulamentului CNCisC cu atribuţiile şefului de filială şi procedura de confirmare a experţilor CNCisC.

S-a încheiat referendumul pentru UAICR şi s-a semnat cererea de aderare din partea CNCisC la UAICR.

S-a aprobat schimbarea doamnei Doina Roşescu cu domnul Paul Tănăsescu în funcţia de administrator.