24. Sfântu Gheorghe, 5 oct. 1995, organizator ing. Alexandru Manases

24. A douăzeci şi patra şedinţă a comisiei s-a ţinut la Sfântu Gheorghe în 5 octombrie 1995, membru organizator din partea comisiei fiind ing. Al. Manases.

Au fost invitaţi cei 115 membri şi au participat 58.

S-a discutat şi propus pentru referendum modificarea de statut la punctul privind calitatea de membru (26 membri propunători).

S-a aprobat regulamentul de acreditare a societăţilor comerciale.

S-a discutat modul de constituire a comisiei de confirmare a experţilor CNCisC şi s-a primit dosarul ing. C. Vasilache.

S-au stabilit taxele de confirmare şi de acreditare, precum şi taxa de înscriere şi cotizaţia pe 1996 la suma de 8. 000 lei.