25. Brăila, 21 iunie 1996, organizatori dr.ing. Vasile Beche şi dr. ing. Ana Maria Grămescu

25. A douăzeci şi cincea şedinţă a comisiei s-a ţinut la Brăila în 21 iunie 1996 membrii organizatori fiind dr. ing. V. Beche şi dr. ing. Anamaria Grămescu.

Au fost invitaţi cei 122 membri şi au participat 51.

S-a prezentat situaţia organizatorică, activitatea din anul 1995, bilanţul contabil şi bugetul pe 1996.

S-a stabilit repetarea referendumului pentru modificarea statutului din lipsa cvorumului necesar.

Şedinţa a fost precedată de o dezbatere tehnică cu prezentarea unor casete video privind reabilitarea centrului civic, consolidarea muzeului şi realizarea cupolei bisericii baptiste, urmată de vizitarea şantierelor respective.

Întâlnirea s-a terminat cu o frumoasă excursie pe Dunăre.

A fost confirmat ca expert CNCisC ing. C. Vasilache (I.P.J. Sibiu).