26. Braşov, 26 sept. 1996, organizatori sing. Tamara Perju, dr. ing. F.E.I. Hann, ing. Al. P. Tănăsescu

26. A douăzeci şi şasea şedinţă a comisiei s-a ţinut la Braşov în 26 septembrie 1996, cu ocazia celei de a 11-a ediţii a Conferinţei Naţionale Comportarea in situ a Construcţiilor; membri organizatori au fost sing. Tamara Perju şi dr. ing. F.E.I. Hann. Au fost invitaţi cei 147 de membri şi au participat 70.

Informarea preşedintelui s-a referit la situaţia organizatorică, activitatea desfăşurată, activitatea colegiului de conducere, situaţia financiară, probleme curente şi activităţi de viitor.

S-a discutat editarea buletinului informativ CisC şi s-a propus membrilor comisiei susţinerea următoarelor idei:

  1. Necesitatea abrogării Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi înlocuirea ei cu o lege mai generală a construcţiilor (proiectare, execuţie, exploatare, intervenţii).
  2. Anularea reglementărilor privind urmărirea comportării construcţiilor elaborate după 1990 şi înlocuirea lor cu un singur normativ (P 130-88 revizuit), CNCisC urmând a elabora recomandări care să ajute la elaborarea de norme interne de către agenţii economici interesaţi.
  3. Necesitatea unei supravegheri teritoriale a comportării construcţiilor sub aspectul siguranţei publice şi a protecţiei mediului în grija autorităţilor locale.
  4. Necesitatea acordării prin legea construcţiilor a unor drepturi (atestare, certificare, acreditare) pentru asociaţiile profesionale inginereşti şi alte organisme neguvernamentale.
  5. Necesitatea sprijinirii formării unei organizaţii neguvernamentale de control a calităţii în construcţii şi al unor societăţi de asigurare pentru constructori şi construcţii.

Alegerile pentru noul colegiu de conducere au confirmat pe dr.ing. Felician Eduard Ioan Hann ca preşedinte, pe dr. ing. Octavian Coşovliu, ing. Victor Popa şi ing. Radu Bucuţa ca vicepreşedinţi şi pe tehn. Ervin Pavel Sarmeş ca secretar. Ca cenzor a fost votată ing. Felicia Enache.

S-a confirmat prin referendum modificarea statutului privind calitatea de membru.

Au fost confirmaţi ca experţi ing. Béla Gyula Szász şi sing. Iosif Benő Menyei ( IJC Tg.Mureş, primăria Luduş).