3. Galaţi, 25-26 aprilie 1985, organizator dr. ing. Octavian Coşovliu

3. A treia şedinţă a comisiei s-a ţinut la Galaţi, în 25-26 aprilie 1985, cu sprijinul Institutului de proiectare judeţean, membru organizator din partea comisiei fiind ing. Octavian Coşovliu.

Au fost invitaţi 53 membri şi s-au prezentat 23.

Tema dezbaterii tehnice a fost “Interacţiunea teren – construcţie în limita cercetărilor experimentale din zonă”, urmată de o vizită la blocuri de locuinţă expuse tasărilor mari. Au participat cca. 60 de specialişti.

● La Oradea are loc sub egida comisiei CisC, o dezbatere tehnică între 24-25 iulie 1985 cu sprijinul Întreprinderii de materiale de construcţii, membru organizator din partea comisiei fiind dr. ing. Andrei Mihalik. Au participat 83 persoane, printre care 11 membri ai comisiei.

Tema dezbaterii tehnice a fost “Comportarea construcţiilor realizate din elemente speciale din beton armat prefabricat în domeniul construcţiilor rutiere, feroviare, hidrotehnice şi miniere”, semnalată ulterior ca prima conferinţă pe ţară privind “Prefabricarea construcţiilor de sprijiniri masive reticulare şi subterane”.

S-au vizitat ziduri de sprijin şi diguri la Oradea, Băile Felix, linia CF Oradea – Vaşcău, Beiuş şi Valea Fagului.