34. Iaşi, 27 sept. 2000, organizator prof. dr. ing. Gheorghe Gugiuman

34. A treizeci şi patra şedinţă a comisiei s-a ţinut la Iaşi, în 27 septembrie 2000, în legătură cu cea de a 13-a ediţie a Conferinţei Naţionale CisC cu participare internaţională, membru organizator fiind prof. dr. ing. Gheorghe Gugiuman.

Au fost invitaţi cei 126 membri şi au participat 36.

După apel au fost primiţi cu unanimitate de voturi 6 membri noi individuali şi o firmă.

Informarea preşedintelui a prezentat situaţia organizatorică şi financiară şi a adus în discuţie necesitatea modificării statutului şi regulamentelor asociaţiei ca urmare a apariţiei OGR nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi decalarea alegerilor pentru colegiul de conducere din lipsă de cvorum.

Restul programului s-a contopit cu cel al Conferinţei Naţionale, respectiv turul oraşului Iaşi şi masa colegială din seara zilei de 28 septembrie 2000.

Au colaborat la organizare prof. dr. ing. Emanuela Decher, ing. Irina Grădinaru, ing. Mariana Constanţa Ceornodolea.