37. Giurgiu, 30 mai 2002, organizatori ing. Ileana Frâncu, ing. Iulia Carmela Mihoci şi ing. Eugenia Mutuligă

37. A treizeci şi şaptea şedinţă a comisiei s-a ţinut la Giurgiu în 30 mai 2002, membrii organizatori fiind ing. Ileana Frâncu, ing. Iulia Carmela Mihoci şi ing. Eugenia Mutuligă.

Au fost invitaţi cei 109 membri şi au participat 43.

Şedinţa s-a ţinut la sala de şedinţe a prefecturii Giurgiu şi a participat ca invitat prefectul judeţului ing. Cristian Marin.

După apel au fost primiţi 6 membri noi individuali şi 1 membru colectiv.

Informarea preşedintelui s-a referit la situaţia organizatorică (plecarea reprezentanţilor ISC), situaţia financiară şi activitatea ce a cuprins încheierea referendumului pentru aprobarea statutului, demersuri pentru aprobarea standardului ocupaţional, critica inactivităţii UAICR, pregătirea Conferinţei Naţionale la Galaţi.

Premergător şedinţei a avut loc o vizită tehnică la muzeul de istorie “Teohari Antonescu”, la casa de cultură “Ion Vinea”, la Turnul Ceasornicului şi la mănăstirea Comana prezentările fiind făcute de prof. Emil Păunescu muzeograf,d-na Dunia Pălăngean directorul muzeului şi ing. Paul Andrei de la Proiect Giurgiu. La Comana am fost primiţi şi ospătaţi de conducerea primăriei (primar Tudor Dumitru).

În dimineaţa zilei de 31 mai a avut loc o plimbare cu vaporul pe Dunăre la podul Giurgiu – Russe, urmată de o masă pescărească la restaurant.