39. Piteşti, 30 mai 2003, organizatori dr.ing. Victor Popa, ing. Ştefan Delu, ing. Mircea Pecingine

39. A treizeci şi noua şedinţă de adunare generală a comisiei s-a ţinut la Piteşti în 30 mai 2003, membrii organizatori fiind dr. ing. Victor Popa, ing. Ştefan Delu şi ing. Mircea Pecingine.

Au fost invitaţi cei 102 membri şi au participat 54.

După apel au fost primiţi 6 membri individuali noi şi 3 firme cu unanimitate de voturi.

S-a prezentat darea de seamă pentru anul 2002 şi hotărârea consiliului director din 14 mai 2003 şi s-au distribuit noile legitimaţii şi broşurile cu noul statut şi regulamentele coroborate.

S-au acordat diplome de onoare membrilor fondatori din 1983 şi 1993 cu activitate continuă loială însoţite de publicaţii cadou.

Nu s-a aprobat propunerea preşedintelui de părăsire a U.A.I.C.R. şi afiliere la AGIR şi nu s-a manifestat nici o dorinţă de resuscitare a S.C. IN SITU CONS S.R.L.

Raportul comisiei de cenzori a fost prezentat de ing. Corneliu Mihai Petrescu şi aprobat de adunarea generală odată cu darea de seamă.

Adunarea generală a fost precedată de prezentarea unor referate privind urmărirea comportării construcţiilor în judeţul Argeş (ing. Gruia Dascălu şi ing. Ana Maria Marinescu – PROIECT ARGEŞ) şi probleme de reabilitare a podurilor peste şoseaua Bucureşti – Piteşti (dr. ing. Victor Popa – SEARCH CORPORATION) urmată de o vizită la S.C. METABET – CF – S.A. şi la sala sporturilor.

Seara a avut loc masa colegială la restaurantul Muntenia.

În 31 mai s-a vizitat barajul şi hidrocentrala Vidraru sub conducerea competentă a ing. Mircea Pecingine şi s-a luat o gustare oferită de conducerea Electrocentrale Argeş.

Sponsorii întâlnirii au fost S.C. R.M.R.S.A. Curtea de Argeş, S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. Curtea de Argeş, S.C. HIDROELECTRICA S.A. Curtea de Argeş, S.C. PROIECT ARGEŞ S.A. şi S.C. METABET – C.F. S.A. Piteşti.

Au sprijinit acţiunea ing. M. Georgescu  C.J.Argeş şi ing. Eugen Mazilu I.J.C. Argeş.