40. Băile Felix, 24 oct. 2003, organizatori dr.ing. Andrei Mihalik, ing. Teodor Bogluţ

40. A patruzecea şedinţă de adunare generală a comisiei s-a ţinut la Băile Felix – Oradea în 24-25 octombrie 2003, membri organizatori fiind dr. ing. Andrei Mihalik şi ing. Teodor Bogluţ.

Au fost invitaţi cei 104 membri şi au participat 51.

După apel au fost primiţi 8 membri noi individuali, dintre care doi s-au reînscris şi 1 membru persoană juridică.

Informarea preşedintelui a semnalat părăsirea comisiei de către 5 persoane fizice şi 1 juridică; editarea la timp a buletinului CisC, dar lipsa colaboratorilor; realizarea şedinţelor de primăvară (Piteşti) şi toamnă (Băile Felix); vizita în Ungaria din iniţiativa Comisiei judeţene de comportare şi diagnosticare a construcţiilor de pe lângă Universitatea Oradea şi încheierea unei convenţii de colaborare cu MTESZ filiala Debrecen; întârzierea în organizarea reatestării experţilor; lipsa programelor de lucru pe domenii.

S-au înmânat diplome de onoare şi s-a citit hotărârea consiliului director.

Şedinţa a fost precedată de o prezentare de referate din partea prof. dr. ing. Teodor Maghiar, rectorul Universităţii Oradea, ing. Alexander Peter, directorul S.C. AQUAPOL ROMÂNIA S.A., conf.(as) ing. Mitruţ Tentiş, directorul Direcţiei Apele Române – Crişuri şi prof. (as) dr. ing. Andrei Mihalik, preşedintele Comisiei judeţene.

S-au adus mulţumiri sponsorilor: S.C. REPCON S.A., S.C. EDILCONS S.R.L., S.C. SIMCOR S.R.L., S.C. CONGIPS S.A., Direcţia Apele Române Crişuri, Universitatea Oradea.

Seara a avut loc masa colegială la hotel Padiş.

În 25 octombrie s-au vizitat amenajări hidrotehnice pe Crişul Repede şi Peţa sub conducerea ing. M. Tentiş, s-a vizitat sediul Direcţiei şi s-a încheiat acţiunea cu o masă comună oferită de Universitatea Oradea.