41. Cornu – Prahova, 28-29 mai 2004, organizator ing. Liliana Ababei

41. A patruzeci şi una şedinţă de adunare generală a membrilor comisiei s-a ţinut la Casa de Cultură din comuna Cornu, jud. Prahova în 28-29 mai 2004, membru organizator fiind ing. Liliana Ababei.

Au fost invitaţi cei 109 membri şi au participat 48 membri individuali şi au fost reprezentaţi 9 membri persoane juridice.

După apel au fost primiţi 9 membri individuali şi 1 firmă cu unanimitate de voturi a celor prezenţi.

Darea de seamă a preşedintelui a menţionat existenţa a 96 membri individuali şi a 13 membri colectivi; situaţia financiară la sfârşitul anului 2003 cu un sold de 56.719.774 lei şi un deficit de 27.822 lei faţă de anul 2002; editarea regulată a buletinului CNCisC; ţinerea şedinţelor consiliului director. S-a citit hotărârea consiliului director din 17 mai 2004 şi raportul comisiei de cenzori şi s-a votat aprobarea documentelor prezentate. La discuţii s-a propus: organizarea unei conferinţe Carpato Euroregionale la Băile Felix în 2005 (dr. ing. A. Mihalik), recunoaşterea asociaţiei ca fiind de interes public şi formarea unui comitet de finanţare în cadrul comisiei (sing.Lăzărescu); reactivarea comisiei de atestare a experţilor CNCisC (dr. ing. O. Coşovliu).

În deschiderea şedinţei au avut cuvântul primarul comunei Cornu (Nanu Cornel) şi trei referenţi: ing. L. Ababei (Consolidarea bisericii Sf. Voievozi din Câmpina), ing. D. Ducaru (30 de ani de la inaugurarea magistralei alpine Transfăgărăşan) şi ing. Adriana Petcu (Urmărirea comportării construcţiilor din C. H. Paltinu).

Seara a avut loc masa colegială la restaurantul motelului “Casa Cornu” iar a doua zi s-au vizitat barajul Paltinu, sistemul de captare şi tratare a apei Paltinu, lucrări de corecţie a torenţilor din bazinul hidrografic Voila-Telega, biserica din lemn “Înălţarea Domnului”, podul hobanat din Cornu şi centrul comunei.

Sponsori au fost C.J.Prahova – Direcţia generală de patrimoniu judeţean, S.C. CIREX S.R.L., S.C. VENCERO S.R.L., S.C. ZUBLIN ROMÂNIA S.A.