42. Bucureşti, 22 sept. 2004, organizatori dr. ing. V. Popa şi ing. Sorina Fako

42. A patruzeci şi doua şedinţă de adunare generală a membrilor comisiei s-a ţinut la sediul administrative al Primăriei sectorului 2 al municipiului Bucureşti în 22 septembrie 2004, membrii organizatori fiind dr. ing. V. Popa şi ing. Sorina Fako.

Sala de conferinţă a fost inaugurată cu a 45-a ediţie a Conferinţei Naţionale Comportarea in situ a Construcţiilor cu participare internaţională în baza unei convenţii de parteneriat public-privat între Primăria sectorului 2 (primar Neculai Onţanu, serv. legătură cu ONG ing. Viorica Bratu) şi CNCisC (preşedinte dr. ing. F. E. I. Hann).

Au fost invitaţi cei 107 membri şi au participat 55 membri individuali şi au fost reprezentate 10 firme.

După apel au fost primiţi 8 membri individuali şi 1 firmă cu unanimitate de voturi a celor prezenţi.

Darea de seamă a preşedintelui pentru perioada 2002-2004 (de la alegerile din 2002 la cele din 2004) au relevat fluctuaţia membrilor (29 plecaţi, 31 veniţi), adoptarea noului statut şi transformarea colegiului de conducere în consiliu director, renunţarea la postul de secretar al consiliului din partea dlui E.P.Sarmeş şi înlocuirea lui temporar cu dna ing.Sorina Fako, renunţarea definitivă la recuperarea celor 22.261.729 lei pierduţi prin falimentul băncilor Albina şi Credit Bank, definitivarea noilor regulamente, editarea regulată a buletinului CisC, editarea broşurii “Comentarii şi recomandări CNCisC”. Ca principale lipsuri s-au remarcat inactivitatea comisiilor de specialitate (vicepreşedinţii) şi a comisiei de atestare (dr. ing. O. Coşovliu), inapetenţa membrilor pentru colaborarea la CisC, abandonarea formării filialelor teritoriale.

Alegerile, pe bază de propuneri şi autopropuneri popularizate prin CisC au dus la următoarea componenţă a consiliului director şi a comisiei de cenzori: preşedinte dr. ing. F. E. I. Hann, vicepreşedinţi dr. ing. O. Coşovliu, dr. ing. V. Popa, ing. R. Bucuţa, secretar ing. N. Fântânaru, comisia de cenzori ing. C. M. Petrescu, ing. Maria Teodoru, ing. Adriana Lalu. Comisia de numărare a voturilor s-a compus din ing. M. B. Dabija, ing. G. Dumitrescu şi ing. A. Csiszer, numărul votanţilor, direct şi prin corespondenţă fiind de 79.

Sponsorii Conferinţei Naţionale şi a adunării generale au fost S.C. CONSILIER CONSTRUCT S.R.L., S.C. CONSITRANS S.R.L., S.C. METABET-CF S.A., S.C. AQUAPOL S.A., S.C. IZOWEST S.R.L., S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A., S.C. ŞTEFI PRIMEX S.R.L., S.C. ENERGOMONTAJ S.A., ing. D. Bahamat.

Masa colegială a fost la restaurantul Perla, iar excursia de a doua zi la castelul Peleş şi Predeal.