43. Bucureşti, 27 mai 2005, organizator dr. ing. F.E.I. Hann

43. A patruzeci şi treia şedinţă de adunare generală a membrilor comisiei s-a ţinut la sediul administrativ al Primăriei sectorului 2 al municipiului Bucureşti în 27 mai 2005 – organizator fiind dr. ing. F. E. I. Hann.

Sala “Tudor Arghezi” a fost pusă la dispoziţie în baza unei convenţii de parteneriat public-privat între Primărie (primar Neculai Onţanu, ing. Viorica Bratu) şi CNCisC (preşedinte dr. ing. F. E. I. Hann) în vederea dezbaterii tehnice cu tema “Cutremurul şi construcţiile”.

La dezbatere au prezentat referate prof. dr. ing. Dan Maniu Lungu, dr. ing. O. Coşovliu, ing. T. Ivănescu, ing. S. Rădulescu, ing. V. Vintilescu, ing. Z. Sandor şi dr. ing. E. S. Georgescu. Primarul sectorului 2 a înmânat referenţilor şi preşedintelui diplome de onoare.

Au fost invitaţi cei 110 membri şi au participat 58 membri individuali şi 9 membri colectivi.

După apel au fost primiţi 13 membri individuali şi 2 firme cu unanimitate de voturi a celor prezenţi.

Darea de seamă a preşedintelui a menţionat: plecarea a 18 membri după şedinţa din toamna 2004; soldul bugetar la 31 decembrie 2004 de 86.320.772 lei, cu un excedent faţă de anul 2003 de 34.148.264 lei; sistarea plăţii cotizaţiei la UAICR; editarea şi distribuirea regulată a buletinului CisC; lipsa de reacţie a MTCT (László Borbély) şi ISC (Dorina Nicolina Isopescu) la propunerea de colaborare; lipsa de activitate a comisiilor de specialitate (O. Coşovliu, V. Popa, R. Bucuţa) şi de atestare (O. Coşovliu).

S-a votat în unanimitate aprobarea dării de seamă prezentată de preşedinte şi raportul comisiei de cenzori prezentat de ing.C. M. Petrescu.

După amiază 16 membri au vizitat Palatul Parlamentului, iar seara 47 participanţi au luat masa comună la restaurantul Coral.