44. Iaşi, 10 nov. 2005, organizator prof. dr. ing. Emanuela Decher

44. A patruzeci şi patra şedinţă de adunare generală a membrilor comisiei s-a ţinut la facultatea de arhitecturtă a Universităţii tehnice “Gh. Asachi” din Iaşi, în 10 noiembrie 2005, membru organizator fiind conf. dr. ing. Emanuela Decher.

Au fost invitaţi cei 108 membri şi au participat 44 persoane fizice şi 7 firme.

După apel au fost primiţi 11 membri individuali cu votul unanim al celor prezenţi.

Darea de seamă a preşedintelui a semnalat plecarea a 11 persoane fizice şi 2 persoane juridice din cei 107 membri individuali şi 13 membri colectivi existenţi la şedinţa de primăvară; editarea şi distribuirea regulată a buletinului CisC, intrat în al X lea an de apariţie; publicitatea pentru Conferinţa Internaţională privind Metode Moderne de Reabilitare a Construcţiilor din Zidărie organizată de conf. dr. ing. Emanuela Decher în numele Facultăţii de construcţii şi al CNCisC; campania de presă pentru înlocuirea Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii, pentru oficializarea ocupaţiei “monitorizarea comportării in situ a construcţiilor”, pentru o lege privind profesia de inginer constructor şi asociaţiile profesionale în construcţii; participarea redusă la chestionarul anchetă, privind problemele de bază ale membrilor asociaţiei CNCisC,  apariţia într-o nouă formă a buletinului CisC (color, capsat) cu sprijinul SC CONSITRANS SA.

S-a citit hotărârea consiliului director din 2 noiembrie 2005 prin care s-au stabilit taxele de înscriere şi cotizaţiile pentru anul 2006 la 30 lei persoane fizice şi 300 lei persoane juridice, taxele de participare la întâlnirile membrilor comisiei se plătesc doar de participanţii la masa comună şi reprezintă cam 50% din costul acesteia; se acordă premii de Crăciun colaboratorilor externi şi administratorului în valoare totală de max. 300 lei; programul adunărilor de primăvară şi toamnă (mai, septembrie).

Masa comună a fost seara, la restaurantul “Bolta Rece” unde s-au vizitat hrubele-depozit.

A doua zi membrii comisiei au participat benevol la Conferinţa privind reabilitarea zidăriilor la care au prezentat referate ing. A. A. Peter şi ing. A. M. Filip după care s-a asistat la pornirea platformei seismice a facultăţii de construcţii Iaşi.