45. Galaţi, 26 mai 2006, organizatori membrii comisiei din Galaţi (ing. Săvel Rotaru, dr. ing. O. Coşovliu, ing. Octavia Gabriela Munteanu, ing. Gh. Brezuleanu, sing. Lavinia Antonia Coşovliu)

45. A patruzeci şi cincea şedinţă de adunare generală a membrilor comisiei s-a ţinut la Inspectoratul judeţean în construcţii din Galaţi, în 26 mai 2006, membrii comisiei de organizare fiind ing. Săvel Rotaru, dr. ing. O. Coşovliu, ing. Gh. Brezuleanu, ing. Octavia Gabriela Munteanu, ing. V. Gheorghiu, ing. Anca Evelyn Duţu, sing. Lavinia Coşovliu.

Au fost invitaţi cei 123 membri şi au participat 44 membri individuali şi 9 membri colectivi.

După apel au fost primiţi 4 membri individuali

Darea de seamă a preşedintelui a reluat şi dezvoltat textul publicat în CisC nr.3/2006 evidenţiind următoarele: în anul 2005 au fost primiţi/reprimiţi 27 membri şi au plecat 10 membri individuali şi 3 membri colectivi; soldul operaţiunilor financiare din 2005 a fost de 5991,17 lei rezultând un deficit de 2640,90 lei faţă de soldul la sfârşitul anului 2004; lipsa a cca 50% din răspunsurile la chestionar şi a majorităţii fotografiilor cerute pentru “Memento 2006”; verificarea financiară nu a găsit nereguli, conform raportului comisiei de cenzori prezentat de ing. Maria Teodoru; consiliul director a confirmat aprobarea primelor de Paşti până la valoarea de 50 lei, a aprobat raportul comisiei de cenzori, a aprobat organizarea Conferinţei Naţionale CisC 2006 la Braşov; lipsa reacţiilor din partea MTCT, ISC şi UAICR şi propunerea de a părăsi UAICR; bugetul pentru anul 2006 propune venituri de 16100 lei şi cheltuieli de 14650 lei cu un excedent de 1450 lei la finele anului; Conferinţa Naţională CisC ed.XVI-a de la Braşov este în curs de pregătire.

După discuţii ce au vizat posibilitatea sponsorizării comisiei cu 2% din impozit şi efectul eventualei privatizări a ISC, adunarea generală a votat în unanimitate darea de seamă, raportul comisiei de cenzori şi bugetul asociaţiei pentru anul 2006.

Dezbaterea tehnică premergătoare adunării generale a fost deschisă de ing. Săvel Rotaru şi s-au prezentat referate de către ing. Ionuţ Preda, ing. Sorin Rădulescu, dr. ing. V. Popa, ing. D. Paraipan şi dr. ing. O. Coşovliu.

Masa colegială s-a desfăşurat la restaurantul hotelului Turist unde erau cazaţi majoritatea participanţilor. În dimineaţa zilei de 27 mai s-a făcut o plimbare pe faleza Dunării ce păstra urmele recentelor inundaţii.