46. Haţeg, 28 sept. 2006, organizatori dr. ing. Victor Popa, ing. Sorina Fako şi ing. Angela Vişan

46. A patruzeci şi şasea şedinţă de adunare generală a membrilor comisiei s-a ţinut la centrul de conferinţe a S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. de la Râul Mare, lângă Haţeg, jud. Hunedoara, în 29 septembrie, în organizarea domnului dr. ing. Victor Popa, ajutat de doamnele ing. Sorina Fako şi ing. Angela Visan.

Au fost invitaţi cei 114 membri individuali şi 12 membri colectivi şi au participat 47 persoane şi 8 firme.

După apel au fost primiţi 6 noi membri individuali şi un membru colectiv cu unanimitate de voturi a celor prezenţi.

Comisia de alegeri (ing. A. Csiszér, ing. Gh. Murăraşu, ing. H. Maniu) a strâns propunerile de candidaţi pentru consiliul director, comisia de cenzori şi comisia de atestare, după care preşedintele CNCisC a prezentat darea de seamă pe perioada 22 sep. 2004-29 sep. 2006 şi hotărârea consiliului director din 22 august 2006, publicate în buletinul CisC nr. 5/2006.

S-au acordat 5 truse cadou, ca premii de fidelitate membrilor fondatori dr. ing. O.Coşovliu, dr. ing. G. M. Danci, dr. ing. A. Mihalik, dr. ing. I. Pepenar, dr. ing. M. I. Rozvan şi două cărţi pentru dr. ing. F. E. I. Hann.

Preşedintele a prezentat cazurile doamnei dr. ing. Emanuela Decher şi a domnului ing. Fl. Crânguş, care au neglijat sarcinile asumate, apoi s-a trecut la alegeri.

Pentru consiliul director au fost 14 candidaţi şi au fost aleşi dr. ing. F. E. I. Hann, preşedinte, dr. ing. O.Coşovliu, dr. ing. V. Popa şi ing. Radu Bucuţa, vicepreşedinţi şi ing. N. Fântânaru secretar.

Pentru comisia de cenzori au fost 9 candidaţi şi au fost aleşi ing. C. M. Petrescu, ing. M. Teodoru, ing. Cr. Topală.

Pentru comisia de atestare au fost 9 candidaţi şi au fost aleşi dr. ing. O. Coşovliu, preşedinte, dr. ing. E. S. Georgescu şi ing. G. Dumitrescu (CCIA), ing. R. Bucuţa şi dr. ing. A. Mihalik (CH), dr. ing. V.Popa, ing. C.M. Petrescu (CCC).

În final, adunarea generală a votat în unanimitate aprobarea dării de seamă şi a hotărârii consiliului director prezentate adunării.

Pe timpul desfăşurării lucrărilor celei de a XVI-a Conferinţe Naţionale de la Haţeg, au fost efectuate excursii la: Castelul de echilibru al CHE subteran Retezat (ziua 1), CHE Subcetate şi amenajările pe Râul Mare aval (ziua 2) şi la Barajul Gura Apelor (ziua 3).

Masa colegială a fost organizată la restaurantul Centrului de conferinţe.