47. Târgu Mureş, 31 mai-1 iunie 2007, organizatori membri comisiei din Tg. Mureş (ing. Viorel Lucaci, ing. Szász Gyulla Bella, ing. S. I. Farcaş şi sing. Menyei I.B.)

47. A patruzeci şi şaptea şedinţă de adunare generală a a membrilor comisiei s-a ţinut la hotelul President**** din Tg. Mureş în 31 mai 2007 în organizarea domnilor ing. V. Lucaci, ing. Gy. B. Szász,  ing. S. I. Farcaş şi sing. I. B. Menyei.

Au fost invitaţi cei 112 membri individuali şi 12 membri colectivi şi au participat 51 persoane şi 6 firme.

După apel au fost primiţi 6 noi membri individuali cu unanimitate de voturi a celor prezenţi.

S-a prezentat darea de seamă a consilului director (publicată împreună cu raportul cenzorilor în buletinul CisC nr. 3/2007) din care a reieşit că la finele anului 2006 situaţia financiară a consemnat o creştere a fondului asociaţiei de la 5991,17 lei la 13.12.2005, la 10883,92 lei sold la 31.12.2006; veniturile în 2006 au fost de 16377,69 lei iar cheltuielile de 11484, 94 lei .

S-a prezentat hotărârea consiliului director din 23 mai 2007 privind lansarea unui apel pentru unitatea asociaţiilor de ingineri constructori în cadrul AGIR, prezentarea de CV-uri ale membrilor comisiei ca anexă la Memento 2008, păstrarea calităţi de membru pentru cei invalizi ce nu pot veni la adunările generale, modificarea regulamentului de atestare al experţilor şi firmelor.

S-au aprobat prin unanimitate de voturi darea de seamă a consiliului director şi a comisiei de cenzori ca şi regulamentul de atestare propus în forma nouă şi publicat în buletinul CisC nr.4/2007.

Vizita tehnică a avut loc în ziua de 1 iunie 2007 la barajul Rastoliţa şi catedrala greco-catolică din Reghin aflată în execuţie, urmată de o masă la restaurantul Regun oferită de SC EMVAS SA.

Masa colegială a fost la restaurantul President.

În ziua de 2 iunie s-a desfăşurat o excursie pe valea Gurghiului la Lăpuşna unde s-a vizitat biserica din lemn a mânăstirii şi casa de vânătoare a regelui Carol al II-lea şi preşedintelui N. Ceauşescu; aici la ocolul silvic, a fost organizat un picnic sponsorizat de dl. ing. S. Farcaş.