48. Alba Iulia, 25-26 oct. 2007, organizatori ing. Ioan Dan (S.C. PROIECT ALBA), ing. Doru Peciu (HIDROCONSTRUCŢIA Sebeş), ing. Vasile Moldovan (S.C. MOVA S.R.L.) şi ing. Gheorghe Ignea (I.J.C. Alba).

48. A patruzeci şi opta şedinţă de adunare generală a membrilor comisiei s-a ţinut la institutul de proiectare S.C. PROIECT ALBA din Alba Iulia în 25-26 octombrie 2007 în organizarea  domnilor ing. Ioan Dan (S.C. PROIECT ALBA), ing. Doru Peciu (S.C. HIDROCONSTRUCŢIA Sebeş), ing. Vasile Moldovan (S.C. MOVA S.R.L.)  şi ing. Gheorghe Ignea (I.J.C. Alba).

Au fost invitaţi cei 109 membri individuali şi 12 membri colectivi şi au participat 64 membri persoane fizice şi 8 membri persoane juridice.

După apel au fost primiţi 8 noi membri individuali cu unanimitate de voturi.

Informarea preşedintelui a cuprins şi hotărârea consiliului director privitoare la: taxa de înscriere şi cotizaţia anuală pentru anul 2008 de 50lei/pers. şi 500 lei/firmă; organizarea primului Congres Mondial Comportarea in situ a construcţiilor în toamna anului 2008, când va avea loc a 50 întâlnire a membrilor comisiei; editarea şi distribuirea gratuită a 200 de broşuri nr. 1 ale colecţiei ,,Comentarii şi recomandări CNCisC”; editarea de noi broşuri în cadrul colecţiei şi desfăşurarea campaniei electorale.

Nefiind doritori pentru discuţii, adunarea generală a votat în unanimitate aprobarea hotărârii consilului director prezentat.

Masa colegială s-a servit seara la restaurantul hotelului Parc din Alba Iulia.

A doua zi, 26 octombrie 2007 s-au prezentat 5 comunicări (F. E. I. Hann. A. A. Péter, Z. Sandor, R. Bucuţa, O. Coşovliu) după care a urmat excursia tehnică pe valea Arieşului, până la Arieşeni şi Vârtop, cu prezentarea consolidării unui versant (S.C. MOVA S.A.) şi a servirii mesei oferite de către dl ing. V. Moldovan, director general al S.C. MOVA S.A.