49. Târgu Jiu, 22-23 mai 2008, organizatori membri comisiei din Tg. Jiu (ing. Liliana Gabriela Prună, ing. Gh. Hodăjeu şi ing. Helmut Krutsch)

49. A patruzeci şi noua şedinţă de adunare generală a membrilor comisiei s-a ţinut la prefectura oraşului Tg. Jiu în zilele de 29-30 mai 2008, organizatori fiind ing. Liliana Prună, ing. Helmut Krutsch şi ing. Gheorghe Hodăjeu.

Au fost invitaţi cei 109 membri individuali şi 13 membri colectivi şi s-au prezentat 51+7 membri.

Şedinţa a fost salutată în deschidere de prefectul judetului Gorj, Victor Banta şi de inspectorul şef al I.J.C. Gorj, ing. Vasile Popescu Purcel.

După citirea de către preşedintele asociaţiei a articolelor din statut privind calitatea de membru şi îndatoririle membrilor, au fost primiţi cu unanimitate de voturi a celor prezenţi 14 membri individuali şi 3 membri colectivi noi.

Informarea preşedintelui a cuprins situaţia organizatorică (6 plecări, 15 înscrieri), situaţia financiară (venituri 25561,45 lei, cheltuieli 15948,95 lei, excedent 9612,5 lei, 20496,42 lei sold la 31 decembrie 2007, activitatea sub aspectele ei  pozitive şi negative.

S-a prezentat hotărârea consiliului director din 16 mai 2008 privind aprobarea informării preşedintelui publicată în buletinul CisC nr. 3/2008, bilanţului contabil pe 2007, alegerii unui nou cenzor în locul d-lui C. M. Petrescu, organizării primului Congres Internaţional CisC în mai–iunie 2009, limitării biografiilor membrilor la cele trimise până la 30 iunie 2008 pentru Memento.

Propunerile membrilor comisiei s-au referit la:

–       dezvoltarea site-ului comisiei şi a legăturilor cu organizaţii similare din străinătate (Cl. Lăzărescu);

–       întocmirea unei liste cu toate articolele apărute în buletinul CisC (E.G. Giuşcă);

–       realizarea Congresului CisC (I. Pepenar);

–       discutarea propunerii privind Conferinţa Euroregională în 2010 (A. Mihalik);

–       prezentarea comisiei la conferinţa din toamnă (S. Rădulescu)