50. Bucureşti, 1-3 oct. 2008, organizatori dr. ing. F.E.I. Hann, ing. Angela Vişan şi ing. Sorina Fako

50. A cincizecea şedinţă de adunare generală a a membrilor comisiei s-a ţinut la primăria sectorului 2 al municipiului Bucureşti, în ziua de 2 octombrie 2008, în cadrul celei de-a 17-a ediţii a Conferinţei Naţionale cu participare internaţională ,,Comportarea in situ a Construcţiilor”, organizatori fiind dr. ing. F. E. I. Hann, ing. Angela Vişan, ing. Sorina Fako.

Au fost prezenţi la apel 67 membri persoane fizice şi 8 membri persoane juridice. Au fost primiţi 11 membri noi cu votul unanim al celor prezenţi. Darea de seamă pe perioada 2006-2008 a relevat câteva probleme majore: aparitia pe site-ul I.S.C. a propunerii „Codul construcţiilor” şi criticarea acestuia în buletinul CisC nr.1/2008; susţinerea obiectivelor strategice ale CNCisC; poziţia faţă de UAICR şi AGIR; înfiinţarea de filiale/sucursale în teritoriu; propunerea de Congres International CisC; susţinerea apariţiei buletinului CisC; popularizarea CNCisC în mass media şi manifestări tehnico-ştiinţifice; problema site-ului propriu; opacitatea membrilor la acţiunile colective propuse (realizarea Memento 2008, refacerea adeziunilor, respectarea angajamentelor; discutarea propunerilor din scrisoarea deschisa a dr. ing  A. Mihalik.

Alegerile au vizat 2 candidaţi pentru postul de presedinte, 30 candidaţi pentru 3 posturi de vicepreşedinte şi 6 candidaţi pentru postul de secretar. Au fost aleşi ca preşedinte dr. ing. F. E. I. Hann (58 voturi), ca vicepreşedinte CCIA dr. ing. O. Cosovliu (62 voturi), ca vicepreşedinte CCHE ing. R. Bucuţa (44 voturi), ca vicepreşedinte CCCT dr. ing. V. Popa (60 voturi) şi ca secretar ing. N. Fântânaru (39 voturi). Au mai fost aleşi în comisia de cenzori ing. Maria Teodoru (preşedinte  53 voturi), ing. Cr. Topală şi ing. Maria Magdalena Cotoran membrii şi în comisia de atestare/acreditare/consultanţă tehnico-ştiinţifică dr. ing. O. Coşovliu (preşedinte) membri CCIA dr. ing. A. Mihalik şi dr. ing. E. S. Georgescu, membri CCHE ing. R. Bucuţa şi dr. ing. A. Barariu şi membrii CCCT dr. ing. V. Popa şi dr. ing. Zarojanu. S-a înfiinţat postul de secretar al comisiei de atestare/acreditare/consultanţă şi a fost aleasă pe post ing. Angela Visan. S-a participat la excursia organizată cu prilejul Conferinţei Naţionale la Târgoviste, Mănăstirea Dealu şi Sinaia.