52. Sighişoara,1-2 oct. 2009, organizatori dr. ing. F. E. I. Hann şi ing. Angela Vişan

52. A cincizeci şi doua şedinţă de adunare generală s-a ţinut în zilele de 1-2 octombrie 2009 la Sighişoara, în casa de cultură din cetate, fiind organizată de dr. ing. F. E. I. Hann şi ing. Angela Vişan.

Au fost prezenţi la apel 64 membri individuali şi 8 membri colectivi. Au fost primiţi cu unanimitate de voturi 5 membri individuali şi un membru colectiv nou. Adunarea a fost precedată de o dezbatere pe marginea unor referate prezentate de dr. ing. E. S. Georgescu (monumente Transilvane), ing. Şandor Z. (reabilitare clădire), dr. ing. O. Coşovliu (consolidare biserica). Masa colegială de seară a avut loc la „Casa Wagner” din Piaţa Cetăţii, iar a doua zi s-au vizitat muzeul din „Turnul cu ceas” şi biserica din deal.

Din păcate cetatea era răscolită de lucrările de refacere a infrastructurii.