55. Constanţa, 19-20 mai 2011, organizatori membre ale comisiei din Constanţa dr. ing. Gabriela Brânduşa Cazacu şi dr. ing. Gabriela Drăghici

55. A cincizeci şi cincea şedinţă de adunare generală s-a ţinut în zilele de 19-20 mai 2011 la Constanţa, în Aula Universităţii Ovidius. Organizatori au fost doamnele dr. ing. Gabriela Brânduşa Cazacu şi dr. ing. Gabriela Drăghici, cadre universitare în Facultatea de Construcţii. Au fost prezentate referate

Au fost prezenţi la apel 69 membri individuali şi 7 membri colectivi. Au fost primiţi cu unanimitate de voturi 7 membri noi persoane fizice şi 1 membru colectiv nou, firma TEHNOVOLT din Bucureşti. S-a discutat despre prima întâlnire din 7 mai a filialei Prahova, înfiinţată în anul 2010. Se citeşte raportul Comisiei de cenzori asupra bilanţului contabil din anul trecut, 2010.

Au prezentat lucrări: dr. ing. Victor POPA (S.C. Consitrans Bucureşti) – „Soluţii eficiente pentru reabilitarea podurilor afectate de inundaţii” şi ing. Adriana Cătălina MAREŞ (S.C. Exploatare sistem zonal Prahova, Ploieşti) – „Reabilitare decantor suspensional la staţia de tratare Voila” apoi dr. ing. Emil Sever GEORGESCU (INCERC Bucureşti) – „Efectele seismelor în Dobrogea de Sud” şi ing. Sorin NICULAE (S.C. Exploatare sistem zonal Prahova, Ploieşti) – „Faze constructive la barajul Paltinu”

Se subliniază importanţa organizării unei Conferinţe internaţionale pentru perspectivele pe care le-ar deschide Comisiei noastre o asemenea cooperare cu asociaţii inginereşti profesionale din zona Euroregiunii Carpatice. În lipsa D-lui dr. ing. Mihalik care s-a oferit să organizeze evenimentul, se discută doar despre comitetul de organizare şi un comitet ştiinţific pe care urmează să le propună Adunarea Generală.