56. Centrul de Conferinţe din Brazi – Haţeg, 5-7 oct. 2011, organizatori S.C. Hidroconstrucţia S. A. Sucursala Râul Mare – Retezat, respectiv ing. Ioan Radu – Director General al sucursalei şi dr. ing. Victor Popa, ing. Sorina Fako

56. A cincizeci şi şasea şedinţă de adunare generală s-a ţinut în zilele de 5-7 octombrie 2011 la Centrul de Conferinţe din Brazi – Haţeg, prin grija organizatorilor S.C. Hidroconstrucţia S. A. Sucursala Râul Mare – Retezat, respectiv Dl ing. Ioan Radu – Director General al sucursalei care a devenit cu această ocazie şi membru persoană juridică a asociaţiei noastre.

Au fost prezentate comunicări tehnico-ştiinţifice pentru: „Lucrările hidroenergetice executate de Sucursala Râul Mare, Retezat” prezentate de către dl. ing. Ioan RADU şi „Soluţii eficiente pentru reabilitarea podurilor”, referat prezentat de către dr. ing. Victor POPA (S.C. CONSITRANS).

Firma TEHNOVOLT din Bucureşti prin persoana D-lui ing. Ivan COTTONE  de la Roctest/ Smartec din Elveţia – a prezentat lucrarea „Traditional and Fiber Optic Monitoring Solutions for Geotechnical Applications”.

Preşedintele dr. ing. Victor Popa propune nominalizarea câtorva persoane care să devină „membrii onorifici” ai asociaţiei noastre datorită îndelungatei activităţi depuse în cadrul Comisiei şi a faptului că acum nu mai pot participa din motive de sănătate la toate întâlnirile.

Vizita tehnică a avut loc în ziua de 7 octombrie la obiectivele hidroenergetice din zonă, despre care vorbise în prezentare Dl ing. Ioan Radu.