57. Timişoara, 3-4 mai 2012, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură a Universităţii Politehnice – Laboratorul de Hidrotehnică, organizator ing. Peter Alexandru Adalbert

57. A cincizeci şi şaptea şedinţă de adunare generală s-a desfăşurat în zilele de 3-4 mai 2012 la Facultatea de Construcţii şi Arhitectură a Universităţii Politehnice din Timişoara – Laboratorul de Hidrotehnică EXPERIMENTARIUM. Evenimentul a fost organizat de CNCisC, cu sprijinul departamentului menţionat mai sus şi cu concursul S.C. Aquatim S.A. Timişoara, prin grija organizatorului local Dl ing. Peter Alexandru Adalbert  – Director General al S.C. AQUAPOL România S.A.Oradea.

Au fost prezenţi la apel 51 membri individuali şi 2 membri colectivi. Au fost primiţi cu unanimitate de voturi 3 membri noi persoane fizice, studenţi – pentru primirea cărora s-a discutat că ar trebui o modificare în Statut; primirea fără a cotiza taxa integrală de membru ci pe cea de pensionar.

Reuniunea a debutat cu prezentarea Poligonului experimental de canalizare vacuumată ISEKI – Principii de bază şi demonstraţie practică (prof. dr. ing. Ion Mirel şi ing. Alexandru Adalbert Peter de la S.C. AQUAPOL România S.A. şi S.C. Tanoprest S.R.L., ambele din Oradea). Au urmat comunicări tehnico-ştiinţifice ale prof. dr. ing. Radu Băncilă, ing. Rareş Bredean – Firma KERAKOLL Italia, ing. Dan Zeno – Firma SIKA România. Tot în prima zi a avut loc şedinţa bianuală (de primăvară) având ca ordine de zi primirea de noi membri, raportul preşedintelui şi al Comisie de cenzori şi o informare prezentată de dl. dr. ing. Andrei Mihalik privind stadiul de pregătire a Congresului Internaţional din Euroregiunea Carpatică din 27 – 28 septembrie, care se va desfăşura la Băile Felix. Evenimentul de la Timişoara a inclus lansarea primelor două volume (Conceptul & Mediul ambiant şi Constructiile) din lucrarea „Comportarea in situ a construcţiilor şi aptitudinea lor pentru exploatare” a d-lui dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann.

În a doua zi a manifestării, participanţii au efectuat o vizită de documentare la S.C. Aquatim S.A. Timişoara.