61. Cluj Napoca, 29-30 Mai 2014 , Universitatea Tehnica Cluj Napoca, ing. Alexandru DAMIAN,dr. ing. Mihai MIHĂILESCU, ing. Horea MANIU, ing. Ioan BOTEZ, dr. ing. Mircea PĂSTRĂV,ing. Mihai Horia FILIP, dr. ing. Ovidiu PRODAN – organizatori locali; ing. Victor POPA – preşedinte CNCisC, ing. Sorina Fako – secretar CNCisC

61. A șaizeci şi una şedinţă de adunare generală s-a desfăşurat înperioada 29-30 Mai 2014 în Aula „Domşa” a Universităţii Tehnice Cluj Napoca, Facultatea de Construcţii.

Cuvântul de salut din partea Universităţii Tehnice Cluj Napoca a fost adresat de dl.prof. dr. ing. Mihai ILIESCU – Președintele Senatului U.T.C.-N., urmat de dl. conf. dr. ing.Nicolae Chira Decanul facultăţii, care a prezentat istoricul şi prezentul învățământului universitar tehnic în Cluj Napoca.

Au fost prezentate comunicări tehnico-ştiinţifice deosebit de interesante, precum”Stadionul Cluj Arena” (conf. dr. ing.Nicolae Socaciu), „Hale din elemente prefabricate tip Mall” (ing. Ştefan Pap),o clădire cu certificare „casă verde” (Olimpia Business Center)prezentată de ing.Alexandru Galoş, Salina Turda(arh.Cornelia Danciu),Comportarea în timp şi consolidarea unui planşeu din beton armat (ing.Petre Pintea).

Au fost prezente la această manifestare firme de mare prestigiu, precum SIKA din partea căreia au prezentating.Teodor Teodorescu şi ing. Lucian Mihai „Consolidarea şi reabilitarea construcţiilor cu materiale Sika”; CON-A Sibiu „Proiecte reprezentative 2007-2014- Construcţii Civile şi Industriale” a prezentat ing. Daniela Ilie; SPECTRUM CONSTRUCT S.R.L. Bucureşti „Comportamentul în timp al construcţiilor hidrotehnice realizate cu planşe sintetice” – a prezentating. Daniel Şoiman – Director General; CEMACON S.A. Zalău „Cărămizi inteligente EVOCERAMIC” prezentate de ing. Mirela Voinea.

Vizita documentară a avut ca obiective Stadionul Cluj Arena, Sala Polivalentă şi Salina Turda.