63. Sibiu, 22-23 mai 2015, în Aula „Avram Iancu” a Universităţii „Lucian Blaga”, Organizatori locali: prof. dr. ing. Octavian Bologa, dr. ing. Victor POPA, ing. Sorina Fako şi d-na Georgeta Cherciu

  1. A şaizeci şi treia şedinţă de adunare generală s-a desfăşurat în perioada 22-23 mai 2015 în Aula „Avram Iancu” a Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu.

Organizatori locali: prof. dr. ing. Octavian Bologa – membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi ing. Maria Şinca – Director Liceul Tehnologic Mârşa; Organizatori din partea CNCisC: dr. ing. Victor POPA – preşedinte, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi ing. Sorina Fako – secretar CNCisC şi d-na Georgeta Cherciu – adm. CNCisC.

Au fost prezentate comunicări tehnico-ştiinţifice moderate de: prof. dr. ing. Mihai Iliescu – Preşedinte Senat Universitatea Tehnică Cluj Napoca & ing. Bogdan Mihail Dabija – Director General S.C. CONSPROIECT S.A. Ploieşti

Au prezentat lucrări: prof. dr. ing. Mihai ILIESCU / drd ing. Nicolae POP – Universitatea Tehnicǎ Cluj Napoca: „Utilizarea fibrelor discontinue de sticlă şi poliester la armarea dispersă a structurilor rutiere reciclate la rece in situ”; dr. ing. Victor POPA „Descrierea podului peste Canalul Dunăre – Marea Neagră, km 0+540, de la Agigea”; ş.l. dr. ing. Cristian GHINDEA, Universitatea Tehnicǎ de Construcţii Bucureşti „Încercarea dinamică” a podului prezentat anterior; ing. Radu VIERU reprezentant SIKA: „Tehnologii şi sisteme pentru faţade durabile”; ing. drd. Cornel ARSENE şi prof. dr. ing. Traian ONEȚ – Universitatea Tehnicǎ Cluj Napoca: „Monitorizarea unei construcţii metalice amplasată pe un teren dificil de fundare”.

În partea a doua a manifestării, moderatori au fost prof. dr. ing. Traian Oneţ  – Universitatea Tehnică Cluj Napoca & dr. ing. Emil Sever Georgescu – INCD URBAN- INCERC Bucureşti

Lucrări prezentate:

“Sisteme de protecţie împotriva hazardelor naturale şi comportarea lor in situ”- ing. Marius BUCUR, Country Manager – GEOBRUGG AG România

„Metoda de analiza pushover a clădirilor multietajate” – s.l. dr. ing. Radu OLAR, prof. dr. ing. Traian ONEȚ – Universitatea Tehnicǎ Cluj Napoca

ing. Cristi CARTAS – Reprezentant tehnic MAPEI România

“Metode tradiţionale şi ultimele inovaţii pentru instrumentarea şi monitorizarea comportǎrii construcţiilor” ing. Nicolas POITRINEAU – General Manager Near & Middle East / South-Easth Europe SOLDATA

Întâlnirea a continuat a doua zi cu o vizită tehnică la Muzeul Gh. Lazǎr şi mormântul lui Gh. Lazǎr din Avrig, cu vizitarea unor monumentelor importante (biserica ortodoxǎ, biserica evanghelicǎ, catedrala – aflatǎ în construcţie), cu vizitarea Reşedinţei de varǎ a baronului Samuel Von Brukenthal.

În cadrul vizitei din Avrig a reşedinţei de vară Brukenthal a avut loc şi un Seminar cu tema: “ Dezvoltarea durabilǎ a oraşului Avrig” al cărei moderator a fost d-na director a Liceului Tehnologic din Mârşa – ing. Maria Şinca.

  1. Cuvânt de deschidere: dl. Arnold G. Klingeis – Primar Avrig
  2. Prezentare SMART REGION Avrig – Mirela Petrar, Coordonator program Energie Localǎ
  3. Paşi în implementarea programului energetic local – ing. Doru Teodorescu, Director S.C. ENEV Avrig