64. Târgu Jiu, 2-3 octombrie 2015, în Amfiteatrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Constantin Brâncuşi”, organizatori locali: ing. Liliana PRUNĂ, ing. Gheorghe HODĂJEU; din partea CNCisC: dr. ing. Victor POPA , ing. Sorina FAKO şi d-na Georgeta Cherciu.

  1. A şaizeci şi patra şedinţă de adunare generală s-a desfăşurat în perioada 2-3 octombrie 2015 în Amfiteatrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Organizatori locali: ing. Liliana PRUNĂ, ing. Gheorghe HODĂJEU; din partea CNCisC: dr. ing. Victor POPA – preşedinte, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, ing. Sorina FAKO – secretar CNCisC şi d-na Georgeta Cherciu – adm CNCisC.

Deschiderea lucrărilor simpozionului a revenit d-nei prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta POPESCU – Rector Universitatea „Constantin Brâncuși”.

Comunicări tehnico-ştiinţifice au fost susţinute de prof. univ. dr. ing. Luminița  Georgeta POPESCU – „Posibilități de valorificare a deșeurilor din industria energetică”; drd ing. Andrei BÎNDEAN, Universitatea Politehnicǎ Timişoara – „Sistem complex de monitorizare pentru urmărirea comportării structurale a construcţiilor”; S.C. SOLARON CONSTRUCT S.R.L. Bucureşti prin dl. ing. Florin GOJNETE – „Soluţii de consolidare cu materiale compozite”.

1.Ancorarea în fundaţii a morilor cu bile CET Paroşeni;
2.Reparaţii exterioare la coşurile 2 şi 3 din cadru CE Rovinari;
Prezentare material modern reparaţii asfaltice – Topolit Bitumenfix.

În partea a II-a a zilei au prezentat comunicări tehnico-ştiinţifice: prof. dr. ing. Valeriu STOIAN, Universitatea Politehnicǎ Timişoara – “Urmărirea extinsă a parametrilor de confort interior într-o clădire cu funcţiuni multiple” şi Ş,l. dr. ing. Sorin Codruţ FLORUȚ „Consolidarea construcţiilor utilizând materiale compozite polimerice – Studii de caz”.

Sâmbătă, 3 octombrie 2015 a avut loc o vizită tehnică pe traseul: Târgu Jiu  – Muzeul Arhitecturii Populare Gorj din Curtişoara (înfiinţat în anul 1968), Mănăstirea Polovragi şi peştera Polovragi.