8. Constanţa, 8-9 oct. 1987, organizator ing. Alexandru Paşnicu

8. A opta şedinţă a comisiei s-a ţinut la Constanţa, în 8-9 octombrie 1987, cu sprijinul Centralei antrepriză generală construcţii hidrotehnice Constanţa şi a Institutului de cercetare şi proiectare tehnologică pentru transporturi Bucureşti, membru organizator din partea comisiei fiind ing. Alexandru Paşnicu.

Au fost invitaţi 70 membri şi au participat 49.

Tema dezbaterii tehnice a fost “Urmărirea comportării în timp a podurilor peste canal Dunăre – Marea Neagră” şi au participat cca. 150 persoane.

S-au vizitat canalele Dunăre – Marea Neagră şi Poarta Albă – Năvodari cu podurile reprezentative de pe ele.

● La Tg. Mureş are loc în 24-25 martie 1988 o dezbatere tehnică pe tema “Aspecte din activitatea de urmărire a comportării in situ a construcţiilor din Tg. Mureş” organizată de comisia locală “Urmărirea comportării in situ a construcţiilor” cu sprijinul IJGCL, TAGCM, ICJ, IPJ şi CJIT Mureş. Au participat cca. 60 persoane şi s-au vizitat unele obiective din oraş.