Evenimente

Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti

A XXI-a Conferință Națională cu participare internațională

 

 

GHID PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRILOR
la cea de-a 21-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională
„COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCŢIILOR”

Ex. Ion Popescu1
Nicolae Vasilescu2

Aceste instrucţiuni obligatorii sunt acordate pentru pregătirea comunicărilor la cea de-a XXI-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională „COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCŢIILOR” Ploieşti, 20-22 octombrie 2016. În scopul asigurării unei realizări eficiente şi oportune a lucrărilor cu un format coerent şi uşor de citit, autorii trebuie să-şi întocmească documentele, în conformitate cu aceste instrucţiuni.

CUVINTE CHEIE
Ex.  reabilitare / întreţinere / teste „in situ” / reparare beton

1. TITLU, AUTORI, APARTENENŢĂ
Titlul lucrării trebuie scris cu majuscule, fontul utilizat Times New Roman, dimensiunea fontului 14 pt, bold şi centrat.
După ce se va lăsa un rând liber, se va scrie centrat numele autorilor (mai întâi prenumele şi apoi numele de familie, titluri). Se va numerota fiecare autor şi în cazul în care sunt angajaţi ai aceleiaşi societăţi se va pune acelaşi număr de ordine.
La nota de subsol, conform exemplului, se va trece denumirea societăţii, funcţia şi adresa de contact a autorului (telefon şi e-mail). Numele autorilor, societatea şi adresa de contact se vor scrie cu Times New Roman 11 pt.

2. REZUMAT
Rezumatul trebuie să înceapă, după un rând liber de la numele autorilor. Textul rezumatului se va scrie utilizând Times New Roman 12 pt, la un singur spaţiu, într-un singur paragraf şi nu trebuie să depăşească 300 de cuvinte. Rezumatul se va face atât în limba română, cât şi în limba engleză. După ce se lasă un rând liber, se vor trece CUVINTE CHEIE: (majuscule, Times New Roman 12 pt, bold), urmat de maximum 6 cuvinte cheie (litere mici, Times New Roman 12 pt, bold).

3. TEXTUL
Comunicările vor fi transmise în format electronic, redactate pe format A4 dimensiunea 297 mm x 210 mm. FOLOSIŢI DIACRITICELE. Nu utilizaţi caracterul bold cu excepţia indicaţiilor pentru titluri. Nu subliniaţi părţi din text.
Toate documentele vor folosi sistemul MS-Word, la un singur spaţiu, şi se vor limita la 10 pagini incluzând figurile, tabelele şi referinţele. Nu se limitează dimensiunea fişierului electronic, dar este de preferat să nu depăşească 10 Mb. Tipul fontului pentru cuprinsul textului trebuie să fie Times New Roman 12 pt. Marginea de sus şi de jos a documentului trebuie să fie de 2 cm, la fel ca şi partea stângă şi dreaptă (2 cm).
Ex.       1) Univ. Tehnică Bucureşti, Facultatea de Construcţii (tel. 021/……)
2) S.C. V X Z Construct S.R.L. Bucureşti (e-mail: vxz@gmail.com )

3.1. Capitole, subcapitole şi aliniere
Titlurile capitolelor trebuie scrise cu majuscule, caracter Times New Roman 12 pt. bold, iar pentru subcapitole se folosesc litere mici, caracter Times New Roman 12 pt. bold. Se vor lăsa două rânduri libere înainte şi un rând după titlul capitolului. Se va lăsa un rând liber înainte şi ½ rând după titlul subcapitolului (un paragraf cu spaţiu de 6 puncte). Toate titlurile capitolelor şi subcapitolelor trebuie numerotate şi aliniate stânga. Dacă un titlu rămâne la sfârşitul unei pagini, se va transfera la începutul paginii următoare.
Prima linie a unui nou paragraf trebuie să înceapă de la capătul rândului.

3.2. Figuri şi tabele
Figurile, desenele, fotografiile, tabelele etc. trebuie plasate în locaţia cuvenită, centrate, şi poziţionate în apropierea citării în document. Trebuie să deţină o legendă, scrisă cu caracter Times New Roman 12 pt., fără liniuţă despărţitoare între numărul figurii şi titlu (ex. Fig. 1 Evoluţia modulului) şi trebuie numerotate consecutiv (ex. Fig. 1, Fig. 2, Tabel 1, Tabel 2).
Titlul tabelului trebuie plasat la capătul tabelului, aliniat central. Titlul figurii trebuie plasat la sfârşitul figurii, aliniat central.

3.3. Referinţe
La sfârşitul lucrării se va trece lista cu referinţele, în ordine alfabetică, în acord cu regulile internaţionale. Referinţele trebuie citate în text cu numele de familie şi anul publicării (Johanssen, 2011).

Ex.
REFERINŢE
ISHIMOTO, Keishi (1994) Reducerea vizibilităţii datorită zăpezii şi metode de evitare. Al IX-lea Congres Internaţional AIPCR „Viabilitatea pe timp de iarnă”. Vol. 1, capitolul 2, pag. 252-257

________________________________________________________________________
Lucrările trebuie trimise la Secretariat CNCisC 2016 până la data de 15 august 2016, pe adresa: cncisc@gmail.com

Vă rugăm să trimiţeţi textul comunicării în format Word şi pdf.

 

Parteneri:

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI_logo_0_0
uar
sigla

Simpozionul tehnico-ştiinţific ,,Comportarea in situ a Construcţiilor” organizat în cadrul celei de-a 64-a întâlniri a asociaţiei

Consiliul Director CNCisC este onorat sǎ vǎ invite la Simpozionul tehnico-ştiinţific „Comportarea in situ a Construcţiilor” organizat în cadrul celei de-a 64-a întâlniri a asociaţiei, care a avut loc în Aula Facultății de Inginerie a Universităţii „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în perioada 2-3 octombrie 2015.

Acest eveniment este organizat cu sprijinul preţios al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) sub auspiciile Universităţii “ Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu.

Scopul evenimentului este de a reuni specialişti din proiectare, cercetare, execuţie, administraţie şi mediul academic la un schimb de experienţǎ privind prezervarea fondului construit al ţǎrii – avuţia cea mai de preţ, indispensabilǎ desfǎşurǎrii în condiţii normale a vieţii şi activitǎţii dintr-o comunitate.
Țelul asociaţiei noastre este conştientizarea tuturor factorilor de rǎspundere asupra importanţei monitorizǎrii comportǎrii construcţiilor în vederea intervenţiilor la timp pentru a preîntâmpina diminuarea prematurǎ a performanţelor funcţionale şi de siguranţǎ ale construcţiilor.

Ulterior desfǎşurǎrii simpozionului va avea loc Adunarea Generalǎ a asociaţiei.

Având în vedere că la Adunarea Generală de primavară care a avut loc la Sibiu, în perioada 22-23 mai 2015, pentru care a fost făcută prima CONVOCARE în 12 martie 2015, nu a fost întrunit cvorumul necesar pentru desfăşurarea alegerilor,conform Statutului, in cadrul Adunării reconvocate, indiferent de numărul participanţilor, se va hotărî asupra:
•   Consiliului Director
pentru funcţiile de:
–   Preşedinte;
–   3 Vicepreşedinţi
 (câte unul pentru domeniile: – construcţii civile, industriale şi agrozootehnice; – construcţii hidrotehnice; – constructii de cǎi de comunicaţie şi transport);
–   Secretar
•   Comisia de Cenzori
(2 membri şi un preşedinte)

Vă rugăm ca până la data de 20 septembrie 2015 să comunicaţi propunerea Dvs. privind candidaţii pentru funcţiile expuse mai sus.
Propunerea poate fi comunicată prin e-mail la adresa: cncisc@gmail.com.

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Simpozionul tehnico-ştiinţific ,,Comportarea in situ a Construcţiilor” organizat în cadrul celei de-a 63-a întâlniri a asociaţiei

Consiliul Director CNCisC este onorat sǎ vǎ invite la Simpozionul tehnico-ştiinţific ,,Comportarea in situ a Construcţiilor” organizat în cadrul celei de-a 63-a întâlniri a asociaţiei, care a avut loc în Aula Magna a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, la data 22 mai 2015.

Acest eveniment este organizat cu sprijinul preţios al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) sub auspiciile Universităţii “ Lucian Blaga” din Sibiu.

Scopul evenimentului este de a reuni specialişti din proiectare, cercetare, execuţie, administraţie şi mediul academic la un schimb de experienţǎ privind prezervarea fondului construit al ţǎrii – avuţia cea mai de preţ, indispensabilǎ desfǎşurǎrii în condiţii normale a vieţii şi activitǎţii dintr-o comunitate.
Țelul asociaţiei noastre este conştientizarea tuturor factorilor de rǎspundere asupra importanţei monitorizǎrii comportǎrii construcţiilor în vederea intervenţiilor la timp pentru a preîntâmpina diminuarea prematurǎ a performanţelor funcţionale şi de siguranţǎ ale construcţiilor.

Ulterior desfǎşurǎrii simpozionului va avea loc Adunarea Generalǎ a asociaţiei.

Partenerii nostri pentru organizarea evenimentului sunt :

ROMANIA

JUDEȚUL SIBIU
PRIMARIA ORAȘULUI AVRIG

Sponsorii evenimentului sunt :

Mapei sika
carpatcement_logo_crop

 

A XX-a Conferință Națională cu participare internațională

Comisia Naţională „Comportarea in situ a Construcţiilor” (CNCisC) este onorată de a avea privilegiul să vă invite la cea de-a XX-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională care a avut loc la Braşov, România în zilele de 8-10 oct. 2014.

Acest eveniment tehnico-ştiinţific este organizat cu sprijinul preţios al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) sub auspiciile Universităţii „Transilvania” din Braşov.

Scopul organizării conferinţelor CNCisC este acela de a împărtăşi cunoştinţe şi experienţe în domeniul urmăririi comportării construcţiilor şi prevederii măsurilor necesare pentru asigurarea prezervării în cele mai bune condiţii a fondului investiţional pe plan naţional şi internaţional.

Suntem convinşi că prin participarea Dumneavoastră la această conferinţă veţi contribui la ridicarea standardelor de calitate ale evenimentului şi la îmbogăţirea cunoştinţelor în domeniu, pentru toţi participanţii.

Ghidurile de redactare si prezentare a lucrarilor se pot salva de la link-urile de mai jos (in romana si engleza).

 

Sponsorii evenimentului sunt :

carpatcement_logo_crop Mapei
Icecon Logo Master Builders
Erico Technovolt
Consitrans Fundatia Dr Ing Hann Felician Eduard Ioan
spectrum-construct

 

Simpozion „Comportarea in situ a construcţiilor” Cluj Napoca şi Cea de-a 61a întâlnire bianuală a membrilor CNCISC

Comisia Naţională „Comportarea in situ a Construcţiilor” organizează în perioada 29-30 Mai 2014 la Cluj Napoca, un Simpozion ştiinţific sub egida Facultăţii de Construcţii, cu ocazia celei de-a 61-a întâlnire bianuală a membrilor săi.

Simpozionul se va desfăşura în cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii – Aula „DOMŞA” în data de 29 Mai – începând cu ora 8.

Sponsorii evenimentului sunt :

facultatea de constructii universitatea tehnica din cluj-napoca          sika          tci

poza sigla mare TRANSPARENT          spectrum-construct

Cemacon

Olimpia Bussiness Center

 

Simpozion omagial Anghel Saligny

Comisia Naţională „Comportarea in situ a Construcţiilor” (CNCisC) are plăcerea să vă invite la Simpozionul omagial Anghel Saligny care va avea loc la Bucureşti în ziua de 25 aprilie 2014 ora 11 la sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118, Sector 1.

Acest eveniment tehnico-ştiinţific este organizat de către Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) şi Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR).

Scopul organizării este omagierea marelui inginer constructor român la 160 de ani de la naştere (1854 – 1925), academician, ministru și pedagog, considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea și construcția podurilor și silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, unul dintre întemeietorii ingineriei românești. Vor fi prezentate atât date biografice cât şi lucrări reprezentative, de mare anvergură, care au adus faimă ingineriei româneşti.

Cei care doresc să participe la aceast eveniment pot descărca INVITAŢIA alăturată, confirmând participarea la numerele de telefon din invitaţia AGIR.