Despre noi

Se împlinesc anul acesta, treizeci şi unu de ani de la înfiinţarea, în 1983, a Comisiei tehnice ,,Comportarea in situ a construcţiilor” în cadrul secţiei ,,Construcţii” a Consiliului Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor – CNIT din România, devenită ulterior Comisia Naţională ,,Comportarea in situ a construcţiilor”.

Conform statutului, asociaţia profesională „CNCisC” are drept scop „iniţierea de acţiuni pentru prezervarea fondului construit pe baza cunoaşterii comportării in situ a construcţiilor şi a sprijinirii intervenţiilor pentru menţinerea şi refacerea aptitudinii lor pentru exploatare, în vederea prelungirii duratei de serviciu„.

Activitatea comisiei se desfăşoară în cadrul Adunărilor Generale bianuale (primăvara şi toamna) şi al Conferinţelor Naţionale cu participare internaţională care au loc la intervale de 2 ani în cadrul Adunărilor Generale. Din comisie fac parte specialişti din toate domeniile construcţiilor care sunt implicaţi în activităţi adiacente comportării construcţiilor sau sunt doritori de cunoaştere a acestui domeniu.

În prezent asociaţia are 127 de membrii persoane fizice şi 13 membrii persoane juridice.

Asociaţia este compusă din specialişti în mai multe domenii de activitate:

  •  „Căi Comunicaţie” (responsabil ing. Rodica Paraschiv – Vicepreşedinte CC);
  •  „Construcţii Civile şi Industriale”  (responsabil dr. ing. Sever Georgescu – Vicepreşedinte CCI);
  •  „Construcţii Hidrotehnice”  (responsabil ing. Radu Bucuţa – Vicepreşedinte CH).     

Preşedinte al asociaţiei este dl. dr. ing. Victor Popa, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, vicepreşedinte al firmei de proiectare în domeniul construcţiilor S.C. CONSITRANS S.R.L.