Istoricul ședintelor

De la înfiinţare şi până în prezent asociaţia CNCisC a organizat cu regularitate şedinţe bianuale de Adunare Generală, care au avut loc în diverse locaţii din ţară, primăvara şi toamna. Organizatori au fost, de regulă, membri ai Comisiei care îşi aveau domiciliul în locaţia respectivă, cu sprijinul Consiliului Director.

La fiecare 2 ani, Adunarea Generală a fost şi este însoţită de o Conferinţă Naţională cu participare internaţională.
Alegerile pentru membrii Consiliului Director au loc tot la un interval de 2 ani.

Lista tuturor şedinţelor de Adunare Generală este ataşată, împreună cu un scurt istoric al şedinţei respective şi cu câteva imagini reprezentative din timpul întâlnirii.

 

Lista sedinţelor de Adunare Generală a membrilor CNCisC

 1. Arad, 29 iunie 1984, organizator ing. Caloman Cziszter
 2. Piatra Neamţ, 26 sept. 1984, organizator ing. Constantin Ţigănuş     Photography-icon
 3. Galaţi, 25-26 aprilie 1985, organizator dr. ing. Octavian Coşovliu
 4. Curtea de Argeş, 26-27 sept. 1985, organizator ing. Mircea Pecingine
 5. Deva, 3-4 iunie 1986, organizator geol. I. Bordea     Photography-icon
 6. Sovata, 3 sept. 1986, organizatori ing. Iosif Aurel Radvány şi dr.ing. Csaba Kegyes     Photography-icon
 7. Timişoara, 23 mai 1987, organizator dr. ing. Mircea Ioan Rozvan     Photography-icon
 8. Constanţa, 8-9 oct. 1987, organizator ing. Alexandru Paşnicu     Photography-icon
 9. Bucureşti, 30 mai 1988, organizator ing. Gavril Danci
 10. Arad, 21 sept. 1988, organizatori ing. Caloman Cziszter, top. Ladislau Kelly, tehn. Pavel Ervin Sarmeş     Photography-icon
 11. Ploieşti, 30 mai 1989, organizator ing. Sergiu Utză – Băicoianu
 12. Târgu Mureş, 29 sept. 1989, organizator ing. Emil Uştea
 13. Tuşnad Băi, 14-15 mai 1990, organizator ing. Ignac Sata    Photography-icon
 14. Tulcea, 10-12 oct. 1990, organizator ing. Paul Ţincoca    Photography-icon
 15. Suceava, 7-8 iunie 1991, organizator ing. Mihai Sorocean
 16. Orşova, 14-15 nov. 1991, organizator geol. Ioan Bordea
 17. Câmpulung Muscel, 28-29 mai 1992, organizatori ing. Mircea Pecingine şi ing. Marian Ducă
 18. Sovata, 30 sept. 1992, organizator ing. Eugenia Macavei    Photography-icon
 19. Ploieşti, 21 mai 1993, organizator ing. Mihail Bogdan Dabija    Photography-icon
 20. Constanţa, 16 sept. 1993, organizator ing. George Dumitrescu    Photography-icon
 21. Bucureşti, 18 mai 1994, organizator geol. Ioan Bordea
 22. Băile Felix – Oradea, 19 oct. 1994, organizator dr.ing. Andrei Mihalik    Photography-icon
 23. Sibiu, 1 iunie 1995, organizator ing. Emanoil Sas    Photography-icon
 24. Sfântu Gheorghe, 5 oct. 1995, organizator ing. Alexandru Manases     Photography-icon
 25. Brăila, 21 iunie 1996, organizatori dr.ing. Vasile Beche şi dr. ing. Ana Maria Grămescu    Photography-icon
 26. Braşov, 26 sept. 1996, organizatori sing. Tamara Perju, dr. ing. F.E.I. Hann, ing. Al. P. Tănăsescu
 27. Constanţa, 25 mai 1997, organizator ing. George Dumitrescu     Photography-icon
 28. Buzău, 2 oct. 1997, organizatori ing. Adriana Hernic şi ing. Viorel Constantinescu    Photography-icon
 29. Băile Herculane, 21 mai 1998, organizator dr. ing. Gheorghe Burnei    Photography-icon
 30. Buziaş, 1 oct. 1998, organizatori dr.ing. Ioan Mircea Rozvan, ing. Nicolae Fântânaru şi dr.ing. Alexandru Herman
 31. Miercurea Ciuc, 14 mai 1999, organizatori ing.Csiszér Andor, ing. Sata Ignácz şi ing. Rigó László    Photography-icon
 32. Focşani, 8 oct. 1999, organizatori ing. Alexandru Manta Viorica şi ing. Alexandru Manta Mugurel    Photography-icon
 33. Cluj Napoca, 26 mai 2000, organizatori ing. Ioan Botez, ing. Horea Maniu, ing. Horia Mihai Filip    Photography-icon
 34. Iaşi, 27 sept. 2000, organizator prof. dr. ing. Gheorghe Gugiuman    Photography-icon
 35. Ploieşti, 23 mai 2001, organizator ing. Mihail Bogdan Dabija    Photography-icon
 36. Târgu Jiu, 10 sept. 2001, organizatori ing. Liliana Gabriela Prună şi ing. Helmuth Krutsch     Photography-icon
 37. Giurgiu, 30 mai 2002, organizatori ing. Ileana Frâncu, ing. Iulia Carmela Mihoci şi ing. Eugenia Mutuligă    Photography-icon
 38. Galaţi, 22 sept. 2002, organizatori ICMRS Galaţi, dr. ing. Octavian Coşovliu, ing. Cezar Pavăl    Photography-icon
 39. Piteşti, 30 mai 2003, organizatori dr.ing. Victor Popa, ing. Ştefan Delu, ing. Mircea Pecingine   Photography-icon
 40. Băile Felix, 24 oct. 2003, organizatori dr.ing. Andrei Mihalik, ing. Teodor Bogluţ    Photography-icon
 41. Cornu – Prahova, 28-29 mai 2004, organizator ing. Liliana Ababei    Photography-icon
 42. Bucureşti, 22 sept. 2004, organizatori dr. ing. V. Popa şi ing. Sorina Fako    Photography-icon
 43. Bucureşti, 27 mai 2005, organizator dr. ing. F.E.I. Hann    Photography-icon
 44. Iaşi, 10 nov. 2005, organizator prof. dr. ing. Emanuela Decher    Photography-icon
 45. Galaţi, 26 mai 2006, organizatori membrii comisiei din Galaţi (ing. Săvel Rotaru, dr. ing. O. Coşovliu, ing. Octavia Gabriela Munteanu, ing. Gh. Brezuleanu, sing. Lavinia Antonia Coşovliu)
 46. Haţeg, 28 sept. 2006, organizatori dr. ing. Victor Popa, ing. Sorina Fako şi ing. Angela Vişan
 47. Târgu Mureş, 31 mai-1 iunie 2007, organizatori membri comisiei din Tg. Mureş (ing. Viorel Lucaci, ing. Szász Gyulla Bella, ing. S. I. Farcaş şi sing. Menyei I.B.)
 48. Alba Iulia, 25-26 oct. 2007, organizatori ing. Ioan Dan (S.C. PROIECT ALBA), ing. Doru Peciu (HIDROCONSTRUCŢIA Sebeş), ing. Vasile Moldovan (S.C. MOVA S.R.L.) şi ing. Gheorghe Ignea (I.J.C. Alba).
 49. Târgu Jiu, 22-23 mai 2008, organizatori membri comisiei din Tg. Jiu (ing. Liliana Gabriela Prună, ing. Gh. Hodăjeu şi ing. Helmut Krutsch)
 50. Bucureşti, 1-3 oct. 2008, organizatori dr. ing. F.E.I. Hann, ing. Angela Vişan şi ing. Sorina Fako
 51. Zalău, 28-29 mai 2009, organizator ing. Onuţ Prodan
 52. Sighişoara,1-2 oct. 2009, organizatori dr. ing. F. E. I. Hann şi ing. Angela Vişan
 53. Baia Mare, 27-28 mai 2010, organizatori ing. Onuţ Prodan, ing. Al. Damian şi ing I. H. Maniu
 54. Bucureşti şi Curtea de Argeş, 23-24 sept. 2010, organizatori dr. ing. F. E. I. Hann, ing. Angela Vişan şi ing. Sorina Fako   
 55. Constanţa, 19-20 mai 2011, organizatori membre ale comisiei din Constanţa dr. ing. Gabriela Brânduşa Cazacu şi dr. ing. Gabriela Drăghici
 56. Centrul de Conferinţe din Brazi – Haţeg, 5-7 oct. 2011, organizatori S.C. Hidroconstrucţia S. A. Sucursala Râul Mare – Retezat, respectiv ing. Ioan Radu – Director General al sucursalei şi dr. ing. Victor Popa, ing. Sorina Fako
 57. Timişoara, 3-4 mai 2012, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură a Universităţii Politehnice – Laboratorul de Hidrotehnică, organizator ing. Peter Alexandru Adalbert
 58. Băile Felix – Oradea, 18-21 oct. 2012, Hotel Termal, concomitent cu Primul Congres de „Comportare in situ a Construcţiilor şi protecţia mediului înconjurător” al Euroregiunii Carpatice, organizator dr. ing. Andrei Mihalik
 59. Suceava, 23-24 mai 2013, Universitatea „Ştefan cel Mare” organizator dr. ing. Dan Zarojanu
 60. Braşov, 26-27 sept. 2013, Universitatea „Transilvania” organizatori conf. dr. ing. Valentin Vasile UNGUREANU, ing. Avram Conţiu, dr. ing. Victor Popa, ing. Sorina Fako
 61. Cluj Napoca, 29-30 Mai 2014 , Universitatea Tehnica Cluj Napoca, ing. Alexandru DAMIAN,dr. ing. Mihai MIHĂILESCU, ing. Horea MANIU, ing. Ioan BOTEZ, dr. ing. Mircea PĂSTRĂV,ing. Mihai Horia FILIP, dr. ing. Ovidiu PRODAN – organizatori locali; ing. Victor POPA – preşedinte CNCisC, ing. Sorina Fako – secretar CNCisC
 62. Brasov, 8-10 octombrie 2014, în Aula Magna „Sergiu T. Chiriacescu” a Universităţii Transilvania din Braşov organizatori conf. dr. ing. Valentin Vasile UNGUREANU, ing. Avram CONŢIU, ing. Liliana HORGA, dr. ing. Victor POPA, ing. Sorina Fako.
 63. Sibiu, 22-23 mai 2015, în Aula „Avram Iancu” a Universităţii „Lucian Blaga”, Organizatori locali: prof. dr. ing. Octavian Bologa, dr. ing. Victor POPA, ing. Sorina Fako şi d-na Georgeta Cherciu.
 64. Târgu Jiu, 2-3 octombrie 2015, în Amfiteatrul Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Constantin Brâncuşi”, organizatori locali: ing. Liliana PRUNĂ, ing. Gheorghe HODĂJEU; din partea CNCisC: dr. ing. Victor POPA , ing. Sorina FAKO  şi d-na Georgeta Cherciu.
 65. Iași, 27-28 mai 2016, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi / Facultatea de Construcţii şi Instalaţii sala „0,1 R”,prof. dr. ing. Gabriela Atanasiu , prof. univ. dr. ing. Mihai Budescu,  organizatori locali; din partea CNCisC: dr. ing. Victor Popa , ing. Sorina Fako, Georgeta Cherciu.