Scurt istoric

Prima propunere de înfiinţare a Comisiei s-a făcut în raportul pe anul 1978 al Comisiei “Încercarea construcţiilor” din secţia “Construcţii” a CNIT, al cărei preşedinte era prof. dr. ing. Dan Dumitrescu şi secretar dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann. Propunerea a fost reformulată pe larg în octombrie 1980 de către dr. ing. F.E.I. Hann şi înaintată biroului de conducere al secţiei “Construcţii” prezidat de academician Ştefan Bălan.

La 20 noiembrie 1982, un colectiv format din prof. em. ing. Panaite Mazilu (preşedinte), ing. Gheorghe Slădescu, prof. dr. ing. Dan Dumitrescu, ing. Mircea Lupan, dr. ing. Silvia Hagiescu şi dr. ing. F.E.I. Hann (membri), constituit în urma hotărârii biroului de conducere al secţiei “Construcţii” în şedinţa sa din iunie 1982 şi întrunit la sediul Inspecţiei de Stat în Construcţii din Bucureşti, a analizat propunerea făcută de dr. ing. F.E.I. Hann şi a ajuns la următoarele concluzii:

Se consideră oportună înfiinţarea în cadrul secţiei “Construcţii” a comisiei “Comportarea in situ a construcţiilor” care să reflecte în cadrul CNIT preocupările inginerilor şi tehnicienilor constructori din acest domeniu de activitate. Această comisie se înfiinţează prin desprinderea problemelor de acest profil şi a colectivului aferent, care, în prezent, a funcţionat în cadrul comisiei CNIT de încercare a construcţiilor.

Problemele ce cad sub incidenţa preocupărilor din acest domeniu se referă la:

– cunoaşterea acţiunii mediului ambiant natural şi tehnologic asupra construcţiilor în exploatare;
– cunoaşterea răspunsului construcţiilor la aceste acţiuni;
– cunoaşterea aptitudinii pentru exploatare a construcţiilor executate sub aspectul siguranţei şi confortului;
– organizarea activităţii de urmărire a comportării in situ a construcţiilor şi verificarea rezultatelor acestei activităţi în lumina legii nr.8/1977 şi a normelor de urmărire în timp a comportării construcţiilor;
– colaborare la organizarea schimburilor de experienţă “Comportarea in situ a construcţiilor”.

 

Se propune ca preşedinte al acestei comisii dr. ing. F.E.I. Hann.

Propunerea de înfiinţare a comisiei a fost aprobată de preşedintele secţiei “Construcţii” acad. Ştefan Bălan şi confirmată de conducerea Consiliului Naţional al Inginerilor şi Tehnicienilor în anul 1983.

Vezi istoricul ședințelor Adunării Generale CNCisC