GHID PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRILOR
la cea de-a 21-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională
„COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCŢIILOR”

Ex. Ion Popescu1
Nicolae Vasilescu2

Aceste instrucţiuni obligatorii sunt acordate pentru pregătirea comunicărilor la cea de-a XXI-a Conferinţă Naţională cu participare internaţională „COMPORTAREA IN SITU A CONSTRUCŢIILOR” Ploieşti, 20-22 octombrie 2016. În scopul asigurării unei realizări eficiente şi oportune a lucrărilor cu un format coerent şi uşor de citit, autorii trebuie să-şi întocmească documentele, în conformitate cu aceste instrucţiuni.

CUVINTE CHEIE
Ex.  reabilitare / întreţinere / teste „in situ” / reparare beton

1. TITLU, AUTORI, APARTENENŢĂ
Titlul lucrării trebuie scris cu majuscule, fontul utilizat Times New Roman, dimensiunea fontului 14 pt, bold şi centrat.
După ce se va lăsa un rând liber, se va scrie centrat numele autorilor (mai întâi prenumele şi apoi numele de familie, titluri). Se va numerota fiecare autor şi în cazul în care sunt angajaţi ai aceleiaşi societăţi se va pune acelaşi număr de ordine.
La nota de subsol, conform exemplului, se va trece denumirea societăţii, funcţia şi adresa de contact a autorului (telefon şi e-mail). Numele autorilor, societatea şi adresa de contact se vor scrie cu Times New Roman 11 pt.

2. REZUMAT
Rezumatul trebuie să înceapă, după un rând liber de la numele autorilor. Textul rezumatului se va scrie utilizând Times New Roman 12 pt, la un singur spaţiu, într-un singur paragraf şi nu trebuie să depăşească 300 de cuvinte. Rezumatul se va face atât în limba română, cât şi în limba engleză. După ce se lasă un rând liber, se vor trece CUVINTE CHEIE: (majuscule, Times New Roman 12 pt, bold), urmat de maximum 6 cuvinte cheie (litere mici, Times New Roman 12 pt, bold).

3. TEXTUL
Comunicările vor fi transmise în format electronic, redactate pe format A4 dimensiunea 297 mm x 210 mm. FOLOSIŢI DIACRITICELE. Nu utilizaţi caracterul bold cu excepţia indicaţiilor pentru titluri. Nu subliniaţi părţi din text.
Toate documentele vor folosi sistemul MS-Word, la un singur spaţiu, şi se vor limita la 10 pagini incluzând figurile, tabelele şi referinţele. Nu se limitează dimensiunea fişierului electronic, dar este de preferat să nu depăşească 10 Mb. Tipul fontului pentru cuprinsul textului trebuie să fie Times New Roman 12 pt. Marginea de sus şi de jos a documentului trebuie să fie de 2 cm, la fel ca şi partea stângă şi dreaptă (2 cm).
Ex.       1) Univ. Tehnică Bucureşti, Facultatea de Construcţii (tel. 021/……)
2) S.C. V X Z Construct S.R.L. Bucureşti (e-mail: vxz@gmail.com )

3.1. Capitole, subcapitole şi aliniere
Titlurile capitolelor trebuie scrise cu majuscule, caracter Times New Roman 12 pt. bold, iar pentru subcapitole se folosesc litere mici, caracter Times New Roman 12 pt. bold. Se vor lăsa două rânduri libere înainte şi un rând după titlul capitolului. Se va lăsa un rând liber înainte şi ½ rând după titlul subcapitolului (un paragraf cu spaţiu de 6 puncte). Toate titlurile capitolelor şi subcapitolelor trebuie numerotate şi aliniate stânga. Dacă un titlu rămâne la sfârşitul unei pagini, se va transfera la începutul paginii următoare.
Prima linie a unui nou paragraf trebuie să înceapă de la capătul rândului.

3.2. Figuri şi tabele
Figurile, desenele, fotografiile, tabelele etc. trebuie plasate în locaţia cuvenită, centrate, şi poziţionate în apropierea citării în document. Trebuie să deţină o legendă, scrisă cu caracter Times New Roman 12 pt., fără liniuţă despărţitoare între numărul figurii şi titlu (ex. Fig. 1 Evoluţia modulului) şi trebuie numerotate consecutiv (ex. Fig. 1, Fig. 2, Tabel 1, Tabel 2).
Titlul tabelului trebuie plasat la capătul tabelului, aliniat central. Titlul figurii trebuie plasat la sfârşitul figurii, aliniat central.

3.3. Referinţe
La sfârşitul lucrării se va trece lista cu referinţele, în ordine alfabetică, în acord cu regulile internaţionale. Referinţele trebuie citate în text cu numele de familie şi anul publicării (Johanssen, 2011).

Ex.
REFERINŢE
ISHIMOTO, Keishi (1994) Reducerea vizibilităţii datorită zăpezii şi metode de evitare. Al IX-lea Congres Internaţional AIPCR „Viabilitatea pe timp de iarnă”. Vol. 1, capitolul 2, pag. 252-257

________________________________________________________________________
Lucrările trebuie trimise la Secretariat CNCisC 2016 până la data de 15 august 2016, pe adresa: cncisc@gmail.com

Vă rugăm să trimiţeţi textul comunicării în format Word şi pdf.

 

Parteneri:

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI_logo_0_0
uar
sigla